ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

74 items
 1. Lyda Fernanda Forero

  Profile
  Project Coordinator AEJ

  Lyda Fernanda Forero is an economist who carries out analysis and campaigning on trade and investment policies, the architecture of impunity created for transnational corporations, and new trends in financialisation and commodification of nature and life. Lyda is Colombian, she has a BA degree in Economics and has  master studies in History at the Universidad Nacional de Colombia, where...

 2. Trade: time for a new vision

  26 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Report

  For fairer and more democratic societies, people need to claim control over the EU’s trade and investment policy processes. We need to change EU’s trade and investment policies and the way in which decisions are made.

 3. Doing away with ‘labour’

  • Hilary Wainwright
  05 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Paper

  Conventionally, the concept of ‘labour’ is understood as referring to waged labour – the capacity to labour as exercised through a market. It was precisely this narrow understanding of labour that the discussions in this stream challenged from several angles.

 4. Susan George: How to win the Class War

  • Susan George
  25 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Book

  The Transnational Institute is proud to present Susan George's compelling satirical 'guide for corporate leaders': How to win the Class War – The Lugano Report II

 5. Thumbnail

  Susan George in the Shoes of the Corporate Elite

  11 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Multi-media

  In episode three of this interview series, Susan George explains how she managed to write How to win the Class War - The Lugano Report II from the perspective of the very people she opposed all her life, the 'Davos Class'.

 6. Thumbnail

  How neutral are the arbitrators in TPPA disputes?

  Cecilia Olivet
  12 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Multi-media

  Olivet questions the investor-state dispute settlement chapter in the TPPA which allows for disputes to be adjudicated by a small number of individuals in privatised international courts.

 7. Thumbnail

  Wat we kunnen leren van 'cannabisstaat' Colorado

  05 နိုဝင်ဘာလ 2013
  In the media

  Coffeeshops in Haarlem krijgen vandaag een speciaal keurmerk. Daarmee kun je aan de buitenkant zien dat een shop in orde is. Een nobel initiatief, maar wel één die zich richt op problemen aan de voordeur, zeggen experts. Hoe zit het met de achterdeur van coffeeshops? De roep om een transparante cannabisketen klinkt steeds luider.

 8. Thumbnail

  Under TPPA warning labels can attract billion-dollar suits

  Alyaa Azhar
  07 နိုဝင်ဘာလ 2013
  In the media

  This is based on the experience faced by Uruguay and Australia which were sued billions of dollars by international tobacco company Philip Morris.

 9. Thumbnail

  Why sign an agreement allowing foreigners to sue, foreigners to adjudicate?

  Eileen Ng
  07 နိုဝင်ဘာလ 2013
  In the media

  International trade and law experts have urged Putrajaya to scrap the Investor-State Dispute Settlements (ISDS) provision in the contentious Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), which Malaysia is supposed to sign.

 10. Thumbnail

  TPPA arbitration a ‘ticking time bomb’ for taxpayers, trade and law experts warn

  Melissa Chi
  07 နိုဝင်ဘာလ 2013
  In the media

  The financial fallout facing taxpayers that could hit Malaysia in a potential trade dispute with foreign investors far outweigh the economic benefits posed by the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), three international trade and law experts cautioned today.

 11. Yolanda: the Messenger

  Walden Bello
  11 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  It seems these days that whenever Mother Nature wants to send an urgent message to humankind, it sends it via the Philippines. This year the messenger was Yolanda, a.k.a. Haiyan.

 12. Thumbnail

  Re-claiming and Re-imagining Public Services in the Global South

  12 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  Representatives from people’s movements, trade unions, academia and civil society organisations met in the southern Indian city of Bengaluru from 24-25 October 2013 to discuss varied experiences of the assault on public services, especially health, water and energy, and to build solidarity around the growing movements to reclaim public services.

 13. Help TNI reach 5000 likes

  13 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  TNI is active on social media and email: providing compelling updates on our work, insightful analysis on news and great infographics. Find out about all the ways to connect with us.

 14. Partners in Climate Crime Infographics

  19 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  Why has the UN allowed 13 corporate partners, many deeply responsible for climate change, to sponsor and influence climate talks in Warsaw? Some compelling infographics that illustrate TNI/CEO's COP19 guide to corporate lobbying.

 15. Thumbnail

  Power behind the scenes at COP19: a visual

  19 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  Want to know why UN climate talks rarely make progress or invest in false solutions like carbon trading. A visual expose of the lobby groups that block and distort attempts to address climate change.

   
 16. Thumbnail

  Open letter: EU must continue support for innovative non-profit partnerships

  22 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  TNI joined several NGOs and trade unions in calling on Andris Piebalgs (EU Commissioner for Development) to increase EU support for non-profit partnership water projects in Africa, Caribbean and Pacific (ACP) countries. These projects have proved to be highly successful but funding is under threat.

 17. Ditch treaties that bite

  Fiona Dove, Ronald Gijsbertsen, Danielle Hirsch
  06 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  South Africa is moving away from international investment treaties towards a new framework for investment protection based on domestic law. Contrary to some opinions, there are cogent arguments in favour of this approach.

 18. How the corporate elite win the class war

  John Palmer
  27 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  In building a progressive alternative we can draw strength and clarity from the sombre message brought by Susan George.  John Palmer reviews "How to Win the Class War: The Lugano Report II"

 19. China-EU negotiations on investment

  Roeline Knottnerus, Zhe Li
  25 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  China and the EU are preparing to launch negotiations for a bilateral investment agreement at the next EU-China Summit this November. The proposed agreement would replace existing bilateral investment treaties between EU member states and China. This is the moment to develop a more balanced international investment framework that would protect the sovereign power of both parties.

 20. The Alternative Trade Mandate Launch Assembly

  26 နိုဝင်ဘာလ 2013 - Event

စာမျက်နှာများ