ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2 items
  1. World Social Forum 2013

    25 မတ်လ 2013 - Event
  2. Mirjam van Reisen benoemd tot nieuw bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

    03 မေလ 2013
    Press release

    Net voor haar abdicatie heeft Koningin Beatrix Prof. Dr. Mirjam van Reisen beëdigd als bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en daarbinnen voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking; het instituut dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid.