ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

51 items
 1. International seminar: Public enterprises and development

  03 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015
 2. Thumbnail

  Vrijhandelsverdragen: burgerinspraak geweigerd, parlement bespeeld, EU-grondwet bedreigd

  Rob Bleijerveld
  29 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Op 10 september wees de Europese Commissie een verzoek van ruim 200 maatschappelijke organisaties af om een opiniepeiling te houden onder alle EU-burgers over de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. De Nederlandse minister Ploumen (Buitenlandse Handel/ Ontwikkelingssamenwerking) poogde het parlement te bespelen met niet hard te maken toezeggingen. Hoe werd hierop gereageerd door TTIP-critici? En kan ondertekening gevolgen hebben voor de Europese Grondwet?

 3. Thumbnail

  Shifting Power Global Convergence

  • Sean Starrs
  27 စက်တင်ဘာလ 2014
  Paper

  The narrative of Western decline in the face of the rise of the BRICS is overstated and misleading. Only China seems to pose any challenge to continued US political and economic dominance

 4. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government to definitely defer an ecocide and incompetent policy.

 5. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government – how many governments have not happened since! – to definitely defer an ecocide and incompetent policy. Throughout these years we have seen increasing national and international voices opposing the spraying of coca with the herbicide Roundup (glyphosate).

 6. There Is No Military Solution- But Obama Launches New War

  Phyllis Bennis
  23 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  President Obama’s decision to bomb Syria stands in stark violation of international law, the UN Charter, and the requirements of the U.S. Constitution. It contradicts his own commitment, stated a year ago in the UN General Assembly, to reverse Washington’s “perpetual war footing.”

 7. At its XLVI Special Session in Guatemala, the OAS General Assembly adopts resolution on the drugs problem in the Americas

  23 စက်တင်ဘာလ 2014
  Press release

  The Organization of American States (OAS) adopted by acclamation a resolution that underscores "the importance of hemispheric and international cooperation to jointly tackling the world drug problem, by promoting and strengthening comprehensive policies and, where appropriate, the modernization and professionalization of government institutions."

 8. UN: only small Farmers and Agroecology can feed the World

  Nafeez Ahmed
  23 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Governments must shift subsidies and research funding from agro-industrial monoculture to small farmers using 'agroecological' methods, according to Hilal Elver,  UN's Special Rapporteur on the Right to Food. Her call coincides with a new agroecology initiative within the UN's Food and Agriculture Organisation.

 9. Call for papers for TNI's State of Power report

  22 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Transnational Institute  (TNI) is issuing an open call for essays/short papers for its forthcoming State of Power report launched in late January 2015 to coincide with the World Economic Forum in Davos.

 10. Cross-regional statement on Drugs and Human Rights General Debate

  22 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  This is the first member states' crossregional statement on drugs and human rights in the human rights council.

 11. Thumbnail

  Comment marchés financiers et multinationales accaparent aussi les mers et les océans

  Sophie Chapelle
  19 စက်တင်ဘာလ 2014
  In the media

  Les terres agricoles ne sont pas les seules cibles de puissants intérêts privés, de grandes entreprises ou de gros investisseurs. Littoraux, mangroves ou récifs coralliens sont aussi convoités. Un nouveau rapport lève le voile sur cet accaparement des mers.

 12. Uruguay

  18 စက်တင်ဘာလ 2014
 13. Thumbnail

  EU Commissie weigert inspraak bevolking over TTIP-verdrag

  17 စက်တင်ဘာလ 2014
  In the media

  De Europese Commissie heeft op 12 september 2014 een Europees Burgerinitiatief voor inspraak in de onderhandelingen over het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS verworpen. Volgens Europarlementslid Bart Staes (Groen) is dit 'een politiek gemotiveerde beslissing', die ingaat tegen de beloftes van nieuw commissievoorzitter Juncker.

 14. Women Agricultural Workers

  • Denisse Córdova, Cornelia Helmcke, Flavio Valente, Yifang Slot-Tang
  16 စက်တင်ဘာလ 2014
  Report

  While access to waged agricultural work can bring about benefits to women, this paper aims to shed light on the discriminatory working conditions women agricultural workers endure in industries where women have traditionally constituted a significant share of the workforce.

 15. Confronting Neoliberalism in Europe

  Sol Trumbo Vila, Dick Barbor-Might
  16 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  TNI covers a wide spectrum but Sol’s particular tasks have been to track the devastating impacts of neoliberal policies in Europe and to help coordinate the efforts of social movements to work with the most vulnerable groups.

 16. Remunicipalisation Tracker

  16 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  The Remunicipalisation Tracker documents more than 45 showcases of cities, regions and countries that have rolled back privatisation and embarked on securing public water for all that need it.

 17. The Podemos Phenomenon and the new political practices

  27 စက်တင်ဘာလ 2014
 18. The Politics of Sugarcane flexing in Brazil and beyond

  • Ben McKay, Sérgio Sauer, Ben Richardson, Roman Herre
  15 စက်တင်ဘာလ 2014
  Report

  Flex crops, spread over greater expanses of land, are increasingly interlinked through international exchange in food, feed and fuel. Brazilian exports of sugarcane ethanol to the US are in part influenced by the domestic US production of maize ethanol, which in turn is shaped by the price of feed and the soybean supply.

 19. The Politics of Flexing Soybeans in China and Brazil

  • Gustavo de L. T. Oliveira, Mindi Schneider
  15 စက်တင်ဘာလ 2014
  Report

  The trajectories of soy developments in Brazil and China are related despite moving largely in opposite directions.

 20. Publieksdebat met minister Ploumen

  01 အောက်တိုဘာလ 2014

စာမျက်နှာများ