ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

20 items
 1. Thumbnail

  In Memoriam: Orlando Letelier and Ronni Karpen Moffitt

  Michael Moffitt
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1976
  Article

  Address at a funeral mass for Orlando Letelier and Ronni Karpen Moffitt, held at St. Mark's Cathedral, Washington DC, on 26 September 1976.

 2. Two Deaths in the Morning

  Saul Landau
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1976
  Article

  Orlando Letelier represented all the qualities government should stand for: he was a lawyer who believed in rules and constitutions, his ethic was equality and justice; his means of persuasion and authority was reason.

   
 3. De Chileense collaboratie van Milton Friedman

  Orlando Letelier
  23 အောက်တိုဘာလ 1976
  Article

  Orlando Letelier's article "The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom's Awful Toll" published in Dutch by the Haagse Post on 23 October 1976.

 4. Thumbnail

  De lange arm van Pinochet - Orlando Letelier vermoord

  29 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article
 5. For Orlando

  John Berger
  29 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article
 6. Thumbnail

  De lange arm van Pinochet - Orlando Letelier vermoord

  26 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article
 7. Thumbnail

  Agents of FBI Investigate Letelier Killing - Get Tip Chilean Secret Policeman Flew to US Last Week

  David Binder
  23 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  The FBI said today it was pursuing 'a lot of leads' in the bomb killing here yesterday of Orlando Letelier, the former Chilean Foreign Minister, and a woman assistant.

 8. Thumbnail

  Grieving Bomb Survivor Blames Chilean Regime

  Timothy Hutchens, Robert Pear
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  'I think the government of Chile should be held responsible for the death of my wife', says Michael Moffitt.

 9. Thumbnail

  Ex-Chilean Ambassador Killed by Bomb Blast

  Stephen J. Lynton, Lawrence Meyer
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Orlando Letelier, a high official of the late Chile President Salvador Allende, was killed in Washington yesterday when a bomb exploded beneath his car.

 10. Thumbnail

  Chilean Violence Increasingly Spreads Beyond its Borders

  Lewis H. Diuguid
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Violent political change has been under way in Chile for six years now, with the violence increasingly spreading beyond the borders of this South American country into the western capitals to which exiles from those opposing the present military government had moved.

 11. Thumbnail

  Bomb Victim Denounced Policies of Junta in Chile

  Karen DeYoung, Milton Coleman
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  During most of his two years of exile here, after his release from imprisonment on an island near the southern tip of Chile, Orlando Letelier lived a quiet life, studying how the world's wealth could be more equitably distributed.

 12. Thumbnail

  Murder of Diplomat Deplored

  Phillip A. McCombs
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Considerable outrage was expressed over the murder of Orlando Letelier yesterday.

 13. Thumbnail

  Request to Discharge Committee on the Judiciary from Further Consolidation of House Resolution 1559

  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Condemning Murders of Orlando Letelier and Ronni Karpen Moffitt; US Congressional Record - House, 22 September 1976

 14. Thumbnail

  Orlando Letelier Deserves Honor

  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Orlando Letelier exemplified precisely the qualities - reason, concern for the common man, and civility - which the junta is trying to suppress in his native land

 15. The Chilean 'model'

  Michael Moffit
  22 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  'The coup in Chile would somehow be extraordinarily important in my life' wrote Michael Moffit days after the assassination of his wife Ronni and his friend Orlando.

 16. Transcript of Orlando Letelier's Speech at the Felt Forum

  Orlando Letelier
  10 စက်တင်ဘာလ 1976
  Article

  Transcript of Orlando Letelier's Speech at the Felt Forum, Madison Square Garden on September 10, 1976. The same day that he was deprived of his Chilean nationality by decree. 

 17. Los 'Chicago Boys' en Chile: el terrible impacto de la libertad económica

  Orlando Letelier
  28 သြဂုတ်လ 1976
  Article

  Profundamente involucrados en la preparación del golpe de 1975 en Chile, los 'Chicago Boys' convencieron a los generales que ellos estaban en condiciones de complementar la brutalidad, que los militares poseían, con los activos intelectuales de que carecían.

 18. The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom's Awful Toll

  Orlando Letelier
  28 သြဂုတ်လ 1976
  Article

  Deeply involved in the preparation of the 1975 military coup in Chile, the so-called Chicago Boys convinced the Junta generals that they were prepared to supplement the brutality, which the military possessed, with the intellectual assets it lacked. Here Orlando Letelier, TNI's second director, reflects on the impact their economic ideology had on Chile and by default shares pertinent observations on the legacy that persists today.

 19. How the Other Half Dies

  • Susan George
  09 ဇွန်လ 1976
  Book

  Hunger is not a scourge but a scandal. This is the premise of Susan George's classic study of world hunger. Re-released in 2009 as free online download.

 20. In Chili kun je niet regeren zonder volk

  04 မတ်လ 1976
  Article

  Orlando Letelier deed in maart 1976 tijdens een bezoek aan Nederland een persoonlijk, hier en daar met ironie en zelfspot doorkruid verslag over zijn ervaringen als ambassadeur van Chili in de VS, over zijn gevangenschap op het barre eiland Dawson en in het koncentratiekamp Ritoque en over de aktuele situatie in Chili.