ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

16 items
 1. EU-handelsverdragen met Singapore en Vietnam strijdig met SER-meetlat

  24 အောက်တိုဘာလ 2018
  Press release

  24 oktober – De EU heeft tijdens een Azië-top in Brussel handel- en investeringsakkoorden met Vietnam en Singapore ondertekend, die Europese standaarden voor voedselveiligheid, milieu en arbeid dreigen te ondermijnen. Handel anders! roept Nederlandse Europarlementariërs op niet in te stemmen met deze handelsverdragen voordat ze aan de criteria voldoen van de SER-meetlat. Handel anders! is een collectief van boeren, vakbonden, ngo’s, ondernemers, journalisten en academici voor duurzame en eerlijke handel.

 2. CEPA EU - Indonesia trade agreement round

  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
  Press release
 3. Why failing to include investment issues at WTO should be celebrated

  13 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2017
  Press release

  A push by 39 WTO members, including China, Russia, the EU, Argentina, Brazil and Mexico to reintroduce formal discussions on investment facilitation at the 11th World Trade Organization (WTO) Ministerial conference has failed.

 4. Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to Land for IDPs and Refugees in Myanmar - cover

  Flawed Global Rules in Agriculture: Need for a New Approach

  Benny Kuruvilla
  27 အောက်တိုဘာလ 2016
  Multi-media

  Current global agriculture rules perpetuate market concentration in the North and dumping in the South

 5. Enige wenselijke uitkomst TTIP-onderhandelingen is afwijzen arbitragesysteem

  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016
  Press release
 6. Move to renewables jeopardized by EU corporate trade deals

  Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), Corporate Europe Observatory (CEO), PowerShift, Transnational Institute
  09 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2015
  Press release
 7. Does the EU’s “Investment Court System” put an end to ISDS?

  23 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 8. ISDS for ultimate deregulation

  John Hilary
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 9. TTIP: the new model for FTAs

  John Hilary
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 10. TTIP: corporate power grab

  John Hilary
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 11. Indonesia’s alternative approach to ISDS

  Riza Damanik
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 12. The UNASUR initiative

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 13. ISDS cases in Latin America

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 14. No need for ISDS

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 15. Thumbnail

  Social movements Reclaim Peoples Sovereignty Against Corporate-led Trade

  08 ဇွန်လ 2015
  Press release

  A broad coalition of social movements from Latin America and Europe organise three days of mobilisation (8-10 June) in Brussels and Strasbourg to mark the EU-CELAC Summit (10-11 June)

 16. Does the EU-Malaysia FTA undermine government policy space to regulate?

  29 နိုဝင်ဘာလ 2011
  Multi-media

  Charles Santiago, MP from Malaysia, discusses the dangers of EU-Malaysia FTA, particularly due to the inclusion of an investment protection chapter.