ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. Structural flaws of ISDS

  Gus van Harten, Lori Wallach
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 2. ISDS and the Philip Morris Case

  Charles Santiago
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 3. TTIP: corporate power grab

  John Hilary
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 4. Progress and its discontents

  Susan George
  16 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Article

  I can only see progress—technological, political, social, moral, whatever—as a goal of human action and since progress has no will or direction of its own and depends entirely on what people do or don’t do, it’s neither contented or discontented about anything. As judges of the direction human affairs and the world are taking I am, and practically everyone I know is mightily discontented with the cumulative effects of changes brought about over the past several decades.