ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Transparent Cannabis Supply Chain in the Netherlands

  26 မေလ 2018
  Multi-media

  On 28 May 2018, the Transnational Institute and the Epicurus Foundation co-hosted the second edition of the “The Transparent Chain,” a conference on transparent cannabis supply chains in Utrecht, Netherlands. 

 2. Eerlijke belasting voor multinationals cover

  Eerlijke belasting voor multinationals

  • Rodrigo Fernandez, Frans Bieckmann
  06 စက်တင်ဘာလ 2018
  Report

  Het kabinet-Rutte III staat op het punt de dividendbelasting af te schaffen. Deze maatregel is omstreden, omdat niet duidelijk gemaakt kan worden welke maatschappelijke opbrengsten tegenover de gederfde inkomsten staan van jaarlijks 1,4 miljard euro. In dit boekje kijken wij naar de argumenten die voorstanders gebruiken en duiken we in de tegenargumenten.

 3. We from the police advise: more money and powers for the police

  Tom Blickman
  08 စက်တင်ဘာလ 2018
  Opinion

  The recent report ‘The Netherlands and Synthetic Drugs: An Inconvenient Truth’ argues for increasing resources to expand anti-drug efforts in the Netherlands. In a topical opinion piece, Tom Blickman addresses the crucial issues at hand.