ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

19282 items
 1. Decolonization and Eastern Europe

  04 နိုဝင်ဘာလ 2021

  This webinar will explore the dynamics and the strategies that have emerged on the left to address decolonization in the region.

 2. Producing knowledge from the left in Eastern Europe

  21 အောက်တိုဘာလ 2021

  Understanding Eastern Europe's postsocialist situation from a left perspective has been a major challenge for left politics in the region in recent decades. This webinar will bring together speakers from organizations who produce knowledge from the left in Eastern Europe, to discuss how they address this challenge: what organizational models they use to resist academic, political and market pressures, and how they combine the task of analysis with that of organizing and building social power.

 3. Beyond the ‘China threat’: Chinese investments in Eastern Europe and the reorganisation of global capitalism

  14 အောက်တိုဘာလ 2021

  Join our second webinar of a four part series called 30 years into the ‘transition’: East European New Left Perspectives. This second webinar will address Eastern Europe's entanglement into Chinese capital.

 4. Class, geopolitics and "civil society" in post-Soviet political protests

  23 စက်တင်ဘာလ 2021

  Organized around a new collection of analyses by a new generation of left thinkers in the region, this webinar is the first in a series of four that will bring to the limelight East European left perspectives.

 5. How to stop the displacement of millions caused by European arms exports

  28 စက်တင်ဘာလ 2021

  Our groundbreaking report ‘Smoking Guns’ found that European arms exports have contributed to the displacement of at least 1.1 million people. Our research joined the dots between Europe’s arms exports, forced displacement and migration.

 6. Empire, Islamophobia and the War on Terror

  Arun Kundnani
  07 စက်တင်ဘာလ 2021
  Multi-media
  In this fascinating conversation, Arun Kundnani interviews Deepa Kumar who traces the longer historical and racist roots of the War on Terror that in the last 20 years has killed at least one million people.
 7. El proceso constituyente en Chile: ¿qué significa para una democracia en un contexto de crisis?

  27 စက်တင်ဘာလ 2021

  ¿Qué significa un proceso constituyente cuyo objetivo final es redactar una nueva constitución para una democracia que se encuentra en crisis?

 8. The Constitutional Process in Chile – What does it mean for a democracy in times of crisis?

  27 စက်တင်ဘာလ 2021

  What does a new constitutional process mean for a democracy that finds itself in crisis?

 9. ISDS en números

  • Cecilia Olivet, Bettina Müller, Luciana Ghiotto
  06 စက်တင်ဘာလ 2021
  Report
 10. El fin innoble de la lucha contra el terrorismo

  31 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Desde que se declaró la Guerra contra el Terrorismo en septiembre de 2001, la política mundial se ha reconfigurado. En un momento en que el estado de guerra permanente culmina su vigésimo año, analizamos comentarios y críticas del personal del TNI y de sus investigadores e investigadoras y asociados sobre la guerra y sus consecuencias. Muchos de estos análisis han resultado ser trágicamente visionarios o incluso proféticos.

 11. An ignoble end to counter-terrorism

  30 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Global politics have been reshaped since the Global War on Terror was declared in September 2001. As this permanent state of war concludes its twentieth year, we look back on some of the commentaries and critiques penned by TNI's staff, Fellows and Associates on the war and its consequences, many of which proved to be tragically prescient, if not prophetic.  

 12. Democratic and collective ownership of public goods and services

  • Luca Hopman, Satoko Kishimoto, Bertie Russell, Louisa Valentin
  20 သြဂုတ်လ 2021
  Report

  Many cities and citizens have devised new ways to manage essentials. Public-community collaborations can unlock local knowledge and empower citizens by combining the city’s administrative and political power with the potential of its citizens.

 13. View over Loikaw, capital of Karenni (Kayah) State

  Earning Credentials: A Karenni perspective on the future of Burma/Myanmar

  17 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Since the February coup by the State Administration Council, conflict has spread in many parts of the country. In this commentary Khun Bedu explains why Karenni (Kayah) State is a critical example of political developments underway. Popular resistance is continuing. And, with the UN General Assembly soon to meet, a key moment is approaching to decide which is the legitimate government that represents the people.

 14. Grappling with growth

  Daniel Boston
  17 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Degrowth argues that environmental sustainability and social justice necessitate transitioning beyond growth-reliance. In order to address social and environmental issues, we have to transition towards societies that are not just smaller in size but also operate according to a different logic - a logic that is not determined by the market sphere.

 15. In search of Real Utopias

  16 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  The Transformative Cities People’s Choice Award is unlike any other award, as it is a tool for discovering Real Utopias from which to draw lessons.

 16. Riesgos en la renegociación del TLC con la UE

  Manuel Pérez-Rocha
  10 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Un paso importante para el gobierno actual y el propósito de terminar con el neoliberalismo y defender los recursos energéticos, sería evitar a toda costa en el TLC con la Unión Europea (TLCUEM), actualmente en renegociación, mecanismos de arbitraje supranacional y asegurar que las trasnacionales europeas se sujeten a los derechos humanos en México.

 17. Risks for Mexico in the Renegotiation of its FTA with the European Union

  Manuel Pérez-Rocha
  10 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  To end neoliberalism and defend energy resources, the present government of Andres Manuel López Obrador must step up and avoid at all costs the inclusion of supranational arbitration mechanisms in a renegotiated FTA with the European Union (EU-Mexico FTA), and ensure that European transnational corporations are made accountable for human rights violations in Mexico.

 18. COVID-19 Home-based Care Guidelines in Ethnic Languages

  09 သြဂုတ်လ 2021
  Article
 19. De vervuiler is koning

  Jilles Mast
  09 သြဂုတ်လ 2021
  Article

  Je moet maar durven. Ruim 900 miljoen euro aan overheidssubsidies ontvangen en vervolgens een claim indienen van 1,4 miljard tegen de hand die je heeft gevoed. Elektriciteitsproducent RWE deed het, omdat de Nederlandse overheid per 2030 de stook van kolen voor energieopwekking wil verbieden. De actie staat symbool voor een breder probleem: marktwerking in de energiesector. Marktwerking brengt de transitie naar 100 procent duurzaam en lokaal opgewekte stroom in gevaar.

စာမျက်နှာများ