ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

66 items
 1. Thumbnail

  Bush Five Steps in a Speech

  Phyllis Bennis
  24 မေလ 2004
  Article

  Bush's new "five-step plan" to "help Iraq achieve democracy and freedom" is not new, does not lay out serious steps to resolve the Iraq crisis, and will not bring about anything resembling democracy or freedom.

 2. Thumbnail

  India-Pakistan ties set to improve, slowly

  Praful Bidwai
  15 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 3. Thumbnail

  Shifting Stakes, Partners

  Praful Bidwai
  23 မတ်လ 2007
  Article
 4. Thumbnail

  In the line of fire, without a shield?

  Praful Bidwai
  27 မတ်လ 2007
  Article
 5. Thumbnail

  The World says NO to Israeli Occupation!

  07 မေလ 2007
  Article

  The inactivity of the international community regarding the splitting up of the Palestinian territories and the living conditions imposed by the Israeli military occupation cannot continue.

 6. Thumbnail

  A region of dangers

  Mariano Aguirre
  10 ဇန်နဝါရီလ 2008
  Article
  We can expect the traditional US policy of support for Israeli repression to continue also in 2008, with predictable results: more repression generates more deadly radicalism. The similar pattern can be seen also in Pakistan.
 7. Afghanistan and the Pakistan crisis

  Mariano Aguirre
  04 မတ်လ 2008
  Article
  Scarce attention to poverty alleviation and blind reliance on military might has brought the western forces in Afghanistan to a standstill. Putting Pakistan into the equation is a key to any solution in Afghanistan.
 8. Thumbnail

  An interview with Samah Idriss

  Beatriz Martínez, Francesco Volpicella
  19 မေလ 2008
  Article
  Samah Idriss speaks about the May 2008 Lebanese crisis.
 9. Thumbnail

  The Lebanese government is on the right of the World Bank

  Beatriz Martínez, Francesco Volpicella
  01 ဇူလိုင်လ 2008
  Article
  An interview with the President of the Lebanese General Workers Union (CGTL) on the May 2008 crisis in Lebanon.
 10. Walking the tight wire

  Beatriz Martínez, Francesco Volpicella
  10 စက်တင်ဘာလ 2008
  Article

  Collection of conversations that took place during the events that shook Lebanon in May 2008 and which led many to say the country was ‘on the brink of civil war’.

 11. Thumbnail

  Afghanistan: Policy Adjustments or Withdrawal?

  Jochen Hippler
  06 နိုဝင်ဘာလ 2008
  Article
  This policy paper examines the lessons from and for Afghanistan, arguing for an "overall strategy", a primarily political solution to the conflict, an emphasis on state-building, and addressing the real (and not distorted) linkages between Afghanistan and Pakistan.
 12. Thumbnail

  Stop het bloedbad in Gaza

  08 ဇန်နဝါရီလ 2009
  Article

  De gruwelijke taferelen in Gaza blijven voortduren. De bombardementen en beschietingen zijn de tweede week ingegaan en het Israëlische leger is nu ook een grondoffensief begonnen, voert artilleriebeschietingen uit en is en het Palestijnse gebied binnengetrokken met tanks. Het dodental is (aan Palestijnse kant) tot over de 600 gestegen, volgens Palestijnse bronnen.

 13. Thumbnail

  Parallel worlds

  Hilary Wainwright
  22 ဇန်နဝါရီလ 2009
  Article
  UK Foreign secretary David Miliband has described the ‘war on terror’ as a ‘mistake’. So why doesn’t he apply to same logic to Israel’s war on Gaza?
 14. Thumbnail

  Barack Obama and Afghanistan: a closer look

  Mariano Aguirre
  14 ဧပြီလ 2009
  Article
  The United States’s shift of strategy towards “AfPak” needs to go further by taking account of regional concerns and local agencies.
 15. Thumbnail

  Change we can believe in for US-Israeli relations?

  Phyllis Bennis
  15 မေလ 2009
  Article
  As Obama prepares to meet Israel's new hard-line PM, much of the world awaits signs of a new course.
 16. Thumbnail

  Netanyahu at the White House: not yet change we can believe in

  Phyllis Bennis
  20 မေလ 2009
  Article
  The reality of power – that the U.S. is still the financial, military, diplomatic and political superpower patron on which Israel depends – was not reflected in the press conference that followed the meeting.
 17. Thumbnail

  Netanyahu speaks: The Israel-Palestine ball remains in Obama's court

  Phyllis Bennis
  17 ဇွန်လ 2009
  Article
  Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu used the term 'Palestinian state' to pacify Obama, but his vision of the state amounts to a flag and an anthem, with no concessions from the Israeli side.
 18. Thumbnail

  Why The Goldstone Report Matters

  Richard Falk
  23 စက်တင်ဘာလ 2009
  Article

  Despite the impeccable credentials of the commission members, and the worldwide reputation of Richard Goldstone as a person of integrity and political balance, Israel refused cooperation from the outset.

 19. Thumbnail

  UN Note: The Missing U.S. Ambassador

  Phyllis Bennis
  08 နိုဝင်ဘာလ 2009
  Article

  The US crusade to bury the Goldstone report (holding Israel and Hamas accountable for war crimes) was one of the fiercest of any waged in recent years.

 20. Thumbnail

  Corruption in Afghanistan - Blame and shame

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  19 နိုဝင်ဘာလ 2009
  Article

  If the international community is serious about dealing with corruption in Afghanistan, they need to revise their own dubious practices.

စာမျက်နှာများ