ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Committing geocide: climate change and corporate capture

  Susan George
  22 စက်တင်ဘာလ 2016
  Article

  Geocide is the collective action of a single species among millions of other species which is changing planet Earth to the point that it can become unrecognisable and unfit for life. But we still have a chance;  human beings can overcome even threats as terrifying as geocide, says Susan George.

 2. Signing away sovereignty

  • Cecilia Olivet, Jaybee Garganera, Farah Sevilla, Joseph Purugganan
  24 မေလ 2016
  Report

  Mining firms have been one of the main corporate sectors worldwide to take advantage of investor-state dispute mechanisms to sue states for regulation of mining, having sued governments for a total of USD 53 billion so far. The Philippines, one of five countries worldwide with the highest overall mineral reserves, has a web of investment treaties which severely constrain the government's ability to regulate or close polluting mines. This legal straitjacket will become even tighter if the EU–Philippines Free Trade Agreement and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) proceed.

 3. TNI en het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

  Hilde van der Pas
  15 မတ်လ 2016
  Article

  Handelsverdragen zijn niet het juiste middel om de mensenrechtensituatie in een land te verbeteren. Daarom roept het Transnational Institute op om op 6 april tegen het associatieverdrag met de EU te stemmen.