ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

41 items
 1. Culture of the Commons

  Mayo Fuster Morell
  27 ဇန်နဝါရီလ 2017
  Article

  Mayo Fuster Morell, responsible for BarCola, a group working on collaborative economy policies in Barcelona, shares her thoughts and experiences on how commons-based forms of collaboration can build a more just society.

 2. How to Move Beyond Gas and Towards a Just Energy Transition

  30 ဇန်နဝါရီလ 2017
  Multi-media

  Residents of the Dutch city of Groningen, where gas is being extracted by the Dutch Petroleum Company (NAM), have lost confidence in the company, and in the regulations intended to protect them. Social movements, civil society organisations and local political parties gathered and discussed the dismantling of the NAM and the need to democratise the energy sector.

 3. Barcelona reorganises public services in the people's interest

  David Hall
  14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017
  Article

  Spain maybe on the edge of a remunicipalisation renaissance, with all the relevant legal, financial and technical issues attracting surprisingly intense interest throughout the state. These trends in Spain provide inspiring examples for other countries too, in Europe and worldwide. On 1st December Barcelona City Council organised a remarkable conference on the topic.

 4. The Bail Out Business

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017
  Report

  The Bail Out Business is the most comprehensive and thorough analysis of the response to the 2008 financial crisis to understand who benefits from rescue packages in the EU. How effective were the bail out measures? What were the hidden costs to the taxpayer? and what was the role of the Big Four (audit firms) and financial consultancy firms in the business of designing and implementing bail out programs in EU Member States?

 5. Keynesianism in the Great Recession

  • Walden Bello
  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017
  Paper

  The derailment of progressive Keynesianism by Obama’s conservative, technocratic Keynesianism resulted in a protracted recovery, continuing high unemployment, millions of foreclosed or bankrupt households fending for themselves, and more scandals in a Wall Street where nothing had changed. Obama did not pay for this tragic outcome in 2012, but Hillary Clinton did in 2016.

 6. Opinion: PPPs lead to dangerous debts for developing countries

  María José Romero, Mathieu Vervynckt
  01 မတ်လ 2017
  Opinion

  For many years, public-private partnerships have been promoted by governments and financial institutions as a way to pay for development projects such as roads, schools and hospitals.

 7. 10 Rousing Struggles for Public Water

  Lavinia Steinfort, Satoko Kishimoto, Denis Burke
  22 မတ်လ 2017
  Article

  While water privatisation continues to be imposed throughout the world, particularly in the Global South, more and more communities are demanding public management of water and wastewater services and forcing out private actors. On World Water Day we bring you 10 inspiring stories of communities and cities working to reclaim control over this essential resource.

 8. From Terrassa to Barcelona: cities and citizens reclaim public water and other essential services

  Lavinia Steinfort, Satoko Kishimoto
  04 ဧပြီလ 2017
  Article

  Barcelona, March 22, World Water Day – Confronted with the failings of water privatisation, cities and citizens of Terrassa and Barcelona, in Catalonia, have moved to return water services to public and democratic control, improving their quality and accessibility.

 9. TiSA and state-owned enterprises

  • Viviana Barreto, Daniel Chavez
  18 ဧပြီလ 2017
  Policy briefing
 10. Social justice at bay

  • Maarten Bakker, Satoko Kishimoto, Christa Nooy
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  En miljarden project in Jakarta, opgesteld door een consortium van Nederlandse ingenieursbedrijven en adviesbureaus ontving financiële steun van de Nederlandse overheid uit het ontwikkelingshulpbudget. De te verwachten nauwe betrokkenheid van Nederland illustreert de verschuiving in het ontwikkelingsbeleid dat hulp en handel dichter bij elkaar wil brengen. Onderzoekers betwijfelen dat de overheid de juiste afweging maakt tussen het belang van het ondersteunen van het Nederlands bedrijfsleven enerzijds en het uitvoeren van het eigen beleid van duurzame en inclusieve ontwikkeling anderzijds.

 11. Social justice at bay

  • Maarten Bakker, Satoko Kishimoto, Christa Nooy
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  Projects protecting Jakarta against floods are likely to damage the environment and could threaten the livelihoods of tens of thousands of people. The Dutch government, supporting these projects, should question how it balances its interest in supporting Dutch companies with its stated policies of sustainable and inclusive development. 

 12. TiSA and the Threat to Public Banks

  • Thomas Marois
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  The Trade in Services Agreement (TiSA) is an attack on the future publicness of public banking around the world. 

 13. Court ruling on Zuma's nuclear deal is a marker of South Africa's political health

  David Fig
  02 မေလ 2017
  Article

  The South African government’s plan to bulldoze through a nuclear energy deal has been dealt what might be a fatal blow by the Cape Town High court which has declared the plan invalid. It found that the government had not followed due process in making the decision to pursue a nuclear power option, as well as in other critical areas.

 14. Commons Transition and P2P

  • Michel Bauwens, Vasilis Kostakis, Stacco Troncoso, Ann Marie Utratel
  09 မေလ 2017
  Primer

  How do we define the Commons? And how can the concept be used to achieve social, political and economic change? This primer explores the potential of the Commons together with Peer to Peer (P2P) to form a system based on the needs of civil society and its environment. This offers a viable alternative to obsolete, centrally planned systems or the amorality of market economies. We look at how basing civil society on P2P dynamics and Commons practices could enable a more egalitarian, just, and environmentally sustainable society.

 15. Infographic: What are the Commons and P2P

  • Elena Martinez Vicente
  16 မေလ 2017
  Infograph
 16. The new economic system of value creation

  • Elena Martinez Vicente
  16 မေလ 2017
  Infograph
 17. Europe: social democracy’s Faustian pact with global finance unravels

  • Walden Bello
  18 မေလ 2017
  Paper

  This paper focuses on how the global economic crisis unfolded in Europe, where a toxic mix of financial liberalization, highly-leverage banks, a poorly-planned euro and Germany’s years of structural adjustment created a deeply unbalanced and highly indebted European economy, that was brought into sharp focus as Wall Street banks collapsed. The result was the reversal of Europe's economic integration and a state of permanent crisis that continues to this day.

 18. Europe's Faustian Bargain with Big Finance

  Walden Bello
  24 မေလ 2017
  Article

  Europe's social democrats played a central role in unleashing the financial sector that created the European economic crisis that continues to today.

 19. Transformative cities

  02 ဇွန်လ 2017
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  Transformative Cities is an opportunity for progressive local governments, municipalist coalitions, social movements and civil society organizations to popularize and share their experiences of tackling and finding solutions to our planet’s systemic economic, social, political and ecological crisis.

  The initiative draws on the emerging wave of transformative political practices taking place at municipal level worldwide, by launching a unique award process that will ensure that the lessons and inspiration of these cities becomes viral.

  Visit website: http://transformativecities.org/

 20. Keep your coins, I want change (Grafitti by Banksy)

  Call for Papers: State of Power 2018

  19 ဇွန်လ 2017
  Article

  The Transnational Institute (TNI) in the Netherlands is issuing an open call for essays/short papers and artistic collaborations for its forthcoming report on the issue of counter-power. Abstract deadline extension: 17 September

စာမျက်နှာများ