ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

7 items
 1. 'TTIP brengt publieke diensten in gevaar'

  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  In the media

  RTL Z Nederland - Publieke diensten komen in gevaar door internationale handelsverdragen zoals TTIP en CETA, stellen maatschappelijke organisaties in een nieuw rapport. In het ergste geval worden overheden gedwongen om diensten als gezondheidszorg, onderwijs, water en energie te privatiseren.

 2. Public Services under Attack

  • Thomas Fritz
  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  The aggressive agenda of services corporations, with regards to TTIP and CETA, pushes for far-reaching market opening in areas such as health, cultural and postal services, and water, which would allow them to enter and dominate the markets. Those in charge of EU trade negotiations are rolling out the red carpet for the services industry, with CETA and TTIP reflecting the wishlist of corporate lobbyists.

 3. Publieke diensten onder vuur

  • Thomas Fritz
  14 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  Internationale handelsbesprekingen die de beleidsruimte van overheden om regelgevend op te treden alsmede het recht van burgers op toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheid en energie, in gevaar brengen omwille van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, vormen een bedreiging voor publieke diensten in de Europese Unie.

 4. TTIP - A giant leap for the EU, but does it pose a risk for the public?

  07 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  Malta Today - The transatlantic trade and investement partnership (TTIP) between the European Union and the United States aims to increase economic growth and job on both sides of the Atlantic. However, critics say the TTIP agreements threaten public services.

 5. Local politics enters the global contest

  Sol Trumbo Vila
  19 မေလ 2016
  Article

  European municipalities join the battle against TTIP to protect sovereignty and public services, demonstrating how to take political initiative and build an alternative economy

 6. Stop Foute Handelsverdragen

  22 အောက်တိုဘာလ 2016 - Event

  De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel. Sluit je aan bij onze beweging en kies voor een duurzame economie, echte banen en veilig voedsel, boven de belangen van grote bedrijven.

  Kom op 22 oktober naar het Museumplein in Amsterdam, want NU kun jij deze foute handel nog stoppen.

 7. TTIP: Leaked EU trade proposal would prevent Paris climate promise to end fossil fuel era

  11 ဇူလိုင်လ 2016
  Article

  Leaked TTIP documents show the EU is promoting unrestricted trade in fossil fuels and working to limit the implementation of clean energy policies, just months after the bloc proudly claimed to have “been at the forefront of international efforts towards a global climate deal”