ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2 items
 1. Thumbnail

  Time for Europe to put human rights above commercial advantage

  • Cecilia Olivet, Paulina Novo
  17 မတ်လ 2011
  Policy briefing

  Free trade or slave trade? How the EU's free trade agreements in Colombia and Peru reward human rights abuses, destroy livelihoods, promote land grabbing and strip governments of their sovereignty to regulate capital flows.

 2. Handelsverdrag TiSA grote bedreiging voor publieke diensten

  • Bas van Beek, Jilles Mast
  08 စက်တင်ဘာလ 2016
  Report
  Naast TTIP, het bilaterale verdrag tussen de EU en de VS, onderhandelen de Europese Unie, de Verenigde Staten en 21 andere landen op dit moment ook over TiSA een vergaand handelsverdrag over liberalisering en deregulering van diensten. Dit relatief onbekende verdrag vormt en grote bedreiging voor publieke diensten als zorg en onderwijs. Als het verdrag wordt doorgevoerd, betekent dat meer marktwerking in verschillende dienstensectoren.