ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2 items
 1. TiSA and state-owned enterprises

  • Viviana Barreto, Daniel Chavez
  18 ဧပြီလ 2017
  Policy briefing
 2. Opgelet: TiSA, de grote broer van TTIP, is bijna rond

  06 နိုဝင်ဘာလ 2016
  In the media

  Halverwege september publiceerde de progressieve denktank TNI in samenwerking met vakbeweging FNV een nieuwe brochure om burgers te waarschuwen tegen TiSA. Het verdrag kan immers grote invloed hebben op de dataprivacy van burgers of zou verdere privatisering van onderdelen van het zorgstelsel, zoals kraamzorg of ziekenhuisdiensten, afdwingen. En, vraagt de FNV zich af, hoe worden arbeidsnormen en minimumlonen eigenlijk gegarandeerd op een steeds verder uitdijende en competitiever wordende wereldmarkt?