ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Public Services under Attack

  • Thomas Fritz
  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  The aggressive agenda of services corporations, with regards to TTIP and CETA, pushes for far-reaching market opening in areas such as health, cultural and postal services, and water, which would allow them to enter and dominate the markets. Those in charge of EU trade negotiations are rolling out the red carpet for the services industry, with CETA and TTIP reflecting the wishlist of corporate lobbyists.

 2. Publieke diensten onder vuur

  • Thomas Fritz
  14 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  Internationale handelsbesprekingen die de beleidsruimte van overheden om regelgevend op te treden alsmede het recht van burgers op toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheid en energie, in gevaar brengen omwille van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, vormen een bedreiging voor publieke diensten in de Europese Unie.

 3. Stop Foute Handelsverdragen

  22 အောက်တိုဘာလ 2016 - Event

  De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel. Sluit je aan bij onze beweging en kies voor een duurzame economie, echte banen en veilig voedsel, boven de belangen van grote bedrijven.

  Kom op 22 oktober naar het Museumplein in Amsterdam, want NU kun jij deze foute handel nog stoppen.