ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. Thumbnail

  Time for Europe to put human rights above commercial advantage

  • Cecilia Olivet, Paulina Novo
  17 မတ်လ 2011
  Policy briefing

  Free trade or slave trade? How the EU's free trade agreements in Colombia and Peru reward human rights abuses, destroy livelihoods, promote land grabbing and strip governments of their sovereignty to regulate capital flows.

 2. Lawyers subverting the public interest

  • Cecilia Olivet, Pietje Vervest, Pia Eberhardt, Fabian Flues
  15 ဧပြီလ 2015
  Policy briefing

  In response to growing public criticism of international investment law, a new lobby group has emerged, EFILA, seeking to influence European officials. This briefing exposes how EFILA represents an attempt by the arbitration industry to fend off much-needed reforms in order to protect a highly lucrative business.

 3. Thumbnail

  The European Union: promoter of regional integration in Latin America?

  • Alberto Arroyo Picard, Graciela Rodríguez, Norma Castañeda Bustamante
  13 ဧပြီလ 2009
  Report
  An examination of the contrast between the EU‘s professed aims for supporting regional integration in Latin America with the actual experiences of the different regions in LA with which the EU is seeking to sign Association Agreements.
 4. Handelsverdrag TiSA grote bedreiging voor publieke diensten

  • Bas van Beek, Jilles Mast
  08 စက်တင်ဘာလ 2016
  Report
  Naast TTIP, het bilaterale verdrag tussen de EU en de VS, onderhandelen de Europese Unie, de Verenigde Staten en 21 andere landen op dit moment ook over TiSA een vergaand handelsverdrag over liberalisering en deregulering van diensten. Dit relatief onbekende verdrag vormt en grote bedreiging voor publieke diensten als zorg en onderwijs. Als het verdrag wordt doorgevoerd, betekent dat meer marktwerking in verschillende dienstensectoren.