ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Thumbnail

  The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years On

  • Manuel Pérez-Rocha, Rodolfo Aguirre Reveles
  17 ဇွန်လ 2007

  The Mexico-EU FTA after seven years in force shows how the objectives that were announced during negotiations and that it purportedly promoted were nothing more than rhetoric in light of the evidence of economic and social impacts it has caused.

 2. Public Services under Attack

  • Thomas Fritz
  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  The aggressive agenda of services corporations, with regards to TTIP and CETA, pushes for far-reaching market opening in areas such as health, cultural and postal services, and water, which would allow them to enter and dominate the markets. Those in charge of EU trade negotiations are rolling out the red carpet for the services industry, with CETA and TTIP reflecting the wishlist of corporate lobbyists.

 3. Publieke diensten onder vuur

  • Thomas Fritz
  14 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  Internationale handelsbesprekingen die de beleidsruimte van overheden om regelgevend op te treden alsmede het recht van burgers op toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheid en energie, in gevaar brengen omwille van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, vormen een bedreiging voor publieke diensten in de Europese Unie.