ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

819 items
 1. Remunicipalisation: Global Report and Database Launch

  26 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021

  This webinar will launch the Public Futures database and a global report on the state of remunicipalisation.

 2. O Futuro é Público

  11 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020
  Book

  Edição brasileira publicada pelo Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas e pela FENAE - Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal,mediante autorização do Transnational Institute. (Brazilian edition published by the National Committee for the Defense of Public Enterprises and by FENAE - National Federation of Personnel Associations of Caixa Econômica Federal, with authorization from the Transnational Institute.)

   
 3. Transformative Cities People’s Choice Award winners announced: Petorca (Chile), Burgas (Bulgaria), Porto Alegre (Brazil) and Medellín (Colombia)

  03 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020
  Press release

  Amsterdam, 2 December 2020

  Winners of the Transformative Cities Award were announced at an international online event yesterday, following a global online vote with 11,000 participants. The 2020 Transformative Cities People’s Choice Award went to four initiatives for their work in the areas of water, energy, housing and food systems. The winners were chosen from a selection of 12 international finalists through a process that is likely the most participatory public city award in the world.

 4. Municipalist cities are key players in the corona crisis and the European Green Deal

  Satoko Kishimoto, Nada Baraka
  23 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Article

  The second ‘Municipalize Europe’ conference was held on 5 November online, while two years ago we organised the first edition in the European parliament. In that interval, municipalism, a new political movement, has been growing in Europe and beyond. It is a new way of doing local politics putting social rights and citizen engagements at the center. Municipalize Europe is an attempt to look at European politics through a municipalist lens and to build pressure for change of the top-down European politics.

 5. The right to housing is now more important than ever

  Josephine Valeske
  23 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Article

  Since the outbreak of COVID-19, ‘staying at home’ has become the main strategy to minimize the spread of the pandemic. Consequently, affordable housing with adequate living conditions has become a matter of life and death, which demonstrates why it is essential to prioritize the right to housing. What have cities done to secure adequate living conditions before and after COVID-19, and what should the EU do to help cities achieve a breakthrough in terms of affordable housing? Those were the questions guiding the Housing panel during the Municipalize Europe conference on November 05, 2020.

 6. Making the European Green Deal Work for Municipalities

  Lavinia Steinfort
  23 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Article

  On November 5th, the last session of the online Municipalize Europe! event brought together a variety of municipalists who power and practise progressive policies on the local and system-wide level in the fight against the climate crisis. They discussed which municipal actions the EU should support for a European Green Deal (EGD) to have justice, democracy and regeneration at its heart.

 7. Transformative Cities People’s Choice Award 2020 Finale

  02 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020

  On 2 December 2020, the Transformative Cities Initiative will announce which four initiatives received the most popular support and are thus the recipients of the Transformative Cities 2020 People’s Choice Award. Join us for this unique global celebration of transformative practices!

 8. Courtesy of Cloughjordan Ecovillage

  The future is now at Ireland’s Cloughjordan ecovillage

  Laura Roddy
  12 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Article

  The Cloughjordan Ecovillage models the transition to a low-carbon society and shares its learning through various educational activities. With 55 low-carbon homes, a carbon-neutral district heating system, a community farm, green enterprise centre, a planned reed-bed treatment plant and Ireland’s lowest ecological footprint, the ecovillage is demonstrating different ways to achieve ecological, economic and social sustainability.

 9. De toekomst is publiek

  10 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Report

  Overal ter wereld heeft het verzet tegen privatisering zich ontwikkeld tot een sterke kracht voor verandering: (re)municipalisering. (Re)municipalisering houdt in dat diensten weer in publieke handen komen en dat nieuwe diensten in publiek beheer ontwikkeld worden. De afgelopen jaren hebben het Transnational Institute en partnerorganisaties ruim 1.400 voorbeelden van succesvolle (re)municipalisering geïdentificeerd, waarbij meer dan 2.400 steden in 58 landen over de hele wereld betrokken waren.

 10. Wakeup call for the European Commission in its failed power grab over local services

  Olivier Hoedeman
  04 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Article

  An outcry from city governments has helped shelve the European Commission’s power grab over services. The Commission has failed to install a Services Notification Procedure, which would have given it advance veto power over new laws by regional and local governments, and could have further limited local democratic initiatives in areas as varied as affordable housing, energy supply and waste management. The Commission should learn its lesson and support municipalities to enact social and environmental measures, respect their democratic right to regulate, and roll back obstacles that prioritise corporate interests over local residents.

 11. Municipal actions for building energy democracy and energy sovereignty

  • Catalan Network for Energy Sovereignty (Xse), Transnational Institute (TNI)
  29 အောက်တိုဘာလ 2020
  Paper

  This is the Municipalist Manifesto for building energy democracy and energy sovereignty locally, presented to you by the Catalan Network for Energy Sovereignty (Xse) and the Transnational Institute. The Municipalist Manifesto aims to be a tool that can be used as a guide by (municipalist) citizens platform, municipal councils and opposition parties, organisations and collectives, and any person who wishes to take action.

 12. Vote for the Transformative Cities People's Choice Award 2020

  28 အောက်တိုဘာလ 2020
  Article

  TNI is excited to announce that the People's Vote for the Transformative Cities Award 2020 is now open! Vote for you favourite initiatives in the following categories: food, water, housing, and energy. You can cast your vote until 16 November, by doing so you help to promote transformative practices around the world that deserve more global attention. You will help to highlight the interventions that show us how access to basic rights can be guaranteed even during the times of COVID-19.

 13. What COVID-19 is trying to tell us

  John Feffer
  27 အောက်တိုဘာလ 2020
  Article

  “COVID-19’s message is clear: we need to move forward, quickly, into a very different future.”

 14. The Pandemic Pivot

  • John Feffer
  26 အောက်တိုဘာလ 2020
  Book

  This report from the Institute for Policy Studies, The Transnational Institute, and Focus on the Global South brings together experts from the frontlines of global policy to tackle the implications of Covid-19.

 15. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil respaldan al relator especial de la ONU, Léo Heller, y denuncian la interferencia de la industria privada del agua

  21 အောက်တိုဘာလ 2020
  Declaration

  Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestro firme apoyo al ​informe ​sobre “La privatización de los servicios de agua y saneamiento” del relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller. El relator presentará su informe el día de hoy  a la Asamblea General de la ONU. También expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de un grupo de operadores privados de agua por socavar la independencia del relator especial y su trabajo.

 16. Over 100 civil society organizations stand behind UN Special Rapporteur Léo Heller, denounce private water industry interference

  21 အောက်တိုဘာလ 2020
  Declaration

  We, the undersigned, express our strong support for the ​report​ on “The Privatisation of Water and Sanitation Services” of the United Nations (U.N.) Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, Mr. Léo Heller. He will present the report to the U.N. General Assembly today. We also express deep concern about the attempts by a group of private water operators to undermine the independence of the Special Rapporteur and his work.

 17. Municipalize Europe! Transformative municipalities, the corona crisis recovery and the European Green Deal

  05 နိုဝင်ဘာလ 2020

  Municipalize Europe! is a unique opportunity to learn about the efforts of transformative cities during the COVID-19 crisis and the solutions that they are putting on the agenda for the social and economic recovery. This one day online event on 5 November is split into four sessions, please register below for each session you wish to attend. There will be simultaneous translation available in English, French and Spanish.

 18. Transforming towards energy democracies

  20 အောက်တိုဘာလ 2020

  Join the webinar Transforming Towards Energy Democracies - On The Local, Regional & National Level, organised by Transnational Institute (TNI) and Friends of the Earth Europe (FoEE) and in collaboration with the Transformative Cities coalition. You will hear three energy stories from around the world.

 19. Enough is enough

  19 အောက်တိုဘာလ 2020

  Privatisation and public services: A conversation with current and former UN Special Rapporteurs. Join us for an online discussion on 19th October 2020 bringing together for the first time current and former UN Special Rapporteurs to reflect on the impacts of privatisation and on renewed momentum and strategies for the public provision of services related to economic, social and cultural rights such as health, education, water sanitation and housing.

 20. Financing the future we want – from a green recovery to a just transition

  07 အောက်တိုဘာလ 2020

  Join our new monthly webinar series: Ideas into movement.

စာမျက်နှာများ