ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

14 items
 1. Political Economy of the Rise of the Contemporary Industrial Tree Plantation Sector in Southern China

  • Yunan Xu
  19 မေလ 2015
  Paper

  Industrial tree plantations (ITP), as a newly emerging sector, is expanding quickly and massively in Southern China, involving foreign corporations (including Finnish and Indonesian) tied to a variety of domestic partners, both state and corporate. In some places, the villagers embrace the land deals, while in others these land deals have provoked conflicts.

 2. Thumbnail

  CP maize contract farming in Shan State, Myanmar: A regional case of a place-based corporate agro-feed system

  • Kevin Woods
  18 မေလ 2015
  Paper

  The Bangkok-based Sino-Thai company Choern Pakard Group (CP Group), Asia's largest and most prominent agro-food/feed corporation, has led an industrial maize contract farming scheme with (ex-)poppy upland smallholders in Shan State, northern Myanmar to supply China’s chicken-feed market. Thailand, as a Middle-Income Country (MIC) and regional powerhouse, has long-tapped China’s phenomenal economic growth and undersupplied consumer demand.

 3. Thumbnail

  Chinese Agrarian Capitalism in the Russian Far East

  • Jiayi Zhou
  18 မေလ 2015
  Paper

  Since the liberalization of the Sino-Soviet border, Chinese peasants, migrants, and investors have been actively engaged in agriculture in the Russian Far East (RFE). These range from agricultural laborers contracted by labor-exporting firms, to farmers who have set up their own small and medium-sized farms.

 4. Thumbnail

  Emerging Trends in Global Commodities Markets

  • Carolina Milhorance de Castro
  18 မေလ 2015
  Paper

  Drawing on the wider political economy of global commodities markets, this paper analyses the dynamics of agrarian change related to the rise of emerging economies.

 5. Thumbnail

  Tapping into the Rubber Market

  • Juliet Lu
  18 မေလ 2015
  Paper

  Development cooperation is an increasingly prominent focus in Chinese foreign diplomacy, and a central justification for Chinese firms’ engagement in large-scale land acquisitions (LSLAs) across the global South.

 6. Chinese and Other Foreign Investments in the Brazilian Soybean Complex

  • Gustavo de L. T. Oliveira
  18 မေလ 2015
  Paper

  As Brazil and China become the world’s leading exporter and importer of soybeans respectively, Chinese companies have sought investments in Brazil to wrest greater control over the flows and profits of the international soybean trade from North Atlantic-based transnational companies. While some promote these as positive “South-South cooperation”, many others condemn them as neocolonial “land grabs” that displace peasants, cause environmental degradation, and deindustrialize the Brazilian economy.

 7. Thumbnail

  BRICS and MICs in Bolivia’s ‘value’-chain agriculture

  • Ben McKay
  18 မေလ 2015
  Paper

  A new phase of ‘foreignization’ and land grabbing is occurring via value-chain relations in Bolivia. Exogenous forces from some BRICS and MICs are penetrating Bolivia’s countryside and drastically changing social relations of production, reproduction, property and power.

 8. Thumbnail

  MultiLatin Agribusiness: the Expansion of Argentinian Firms in Brazil

  • Clara Craviotti
  18 မေလ 2015
  Paper

  From 2000, onwards a growing trend of internationalization of Argentinian firms has emerged, with neighbouring countries as a main focus, particularly Brazil. Agricultural production (particularly "flex crops", such as soybean, linked to the new food-fodder-fuel complex) has constituted a central point of their business.

 9. Thumbnail

  Food Regimes and Food Regime Analysis: A Selective Survey

  • Henry Bernstein
  18 မေလ 2015
  Paper

  This paper aims to provide a systematic albeit selective survey of food regimes and food regime analysis since the seminal article by Harriet Friedmann and Philip McMichael in 1989 and further traced through their subsequent (individual) work.

 10. Thumbnail

  Authoritarian Resource Governance and Emerging Peasant Resistance in the Context of Sino-Vietnamese Tree Plantations

  • Miles Kenney‐Lazar
  18 မေလ 2015
  Paper

  The rapid pace of the land rush by foreign investors in Laos has prompted significant concern by international observers, Lao civil society, and certain sections of the government, regarding the impacts upon farmers that are dispossessed of their land and communal resources.

 11. Governing the Global Land Grab

  • Jennifer Franco, Jun Borras, Chunyu Wang
  19 ဇွန်လ 2013
  Policy briefing

  The rise of flex crops—crops with multiple uses across food, feed, fuel and industrial complexes—has far-reaching implications for global land governance.
   

 12. Hoe groot mag het offer zijn?

  Paul Vrieze
  23 သြဂုတ်လ 2012
  In the media

  Vruchtbaar en goedkoop land is gewild. In Afrika jagen zakenlui op dit 'groene goud'. Trouw schreef er een serie over. Ook in de Mekong- regio in Zuidoost-Aziëwordt land van bewoners afgepakt, vooral voor de rubberproductie. Foute zaak, zeggen mensenrechtenclubs. Maar de autoriteiten zijn blij met de investeerders.

 13. The perilous dependence on cheap food imports for food security

  Tony Weis
  13 အောက်တိုဘာလ 2011
  Article

  The free market approach to food security has depended too heavily on an unsustainable system of cheap food imports and high fossil-fuel consumption. It's time to counter this by supporting environmentally efficient small farms, and increasing investment in agro-ecological research.

 14. New Biofuel Project in Isabela

  Jennifer Franco, Danny Carranza, Joann Fernandez (Rightsnet)
  07 အောက်တိုဘာလ 2011
  Article

  A Philippines biofuel project would appear to fit the World Bank's definition of a "win-win" scenario with its promise of jobs and conversion of 'idle land'. However a closer look unveils corporate manipulation, political corruption and exploitation of subsistence farmers that typically accompanies so-called "responsible investment"