ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

44 items
 1. Thumbnail

  Hulp VS in Mexicaanse strijd tegen drugs

  24 မတ်လ 2010

  De Verenigde Staten gaan Mexico helpen in de strijd tegen drugs. Een delegatie onder leiding van de Amerikaanse ministers Clinton en Gates, belooft Mexico onder meer geld en extra manschappen. Tom Blickman van Transnational Institute doet onderzoek naar drugsbeleid over de hele wereld en schat de effectiviteit van de steun in.

 2. Thumbnail

  Colombia and Drugs recommended links

  17 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article

  Useful websites and documents on Colombia, drugs and conflict.

 3. Thumbnail

  Eradications and conflict in Colombia

  19 မေလ 2008
  Article
  While the coca farmer is treated as a criminal the road to peace in the Colombian countryside will remain closed.

  Although more and more coca is being eradicated, production levels remain steady. According to the latest Annual Report of the International Narcotics Control Board (INCB), published in March 2008, more and more coca is being eradicated in South America. Despite this, the total area sown has remained stable in the region, as has the total production in metric tons of cocaine. In the case of Colombia, 23 per cent more was eradicated in 2006 than in 2005.

 4. Mérida: continued support for a failed strategy

  Liza ten Velde
  12 မေလ 2012
  Article

  5 years ago Felipe Calderón declared a War on Drugs followed by a firm military crackdown on drug trafficking organizations. The US and Mexico agreed upon the Mérida Initiative; provision of US security assistance, mainly in the form of security equipment and law enforcement training for police and military.  What it has ‘accomplished’ is a severe deterioration of Mexico’s human rights climate related to abuses by army officials employed in domestic law enforcement tasks and to the specifics of military jurisdiction in Mexico.

 5. Thumbnail

  Six Steps towards a Drugs Policy that Promotes Peace and Respects Human Rights

  Acción Andina Colombia, Washington Office on Latin America (WOLA), Centre for Research on Drugs and Human Rights (CIDDH)
  17 ဧပြီလ 2012
  Article

  Six steps that the presidents of the Americas can take to start a humane drugs control policy, as outlined by Civil society organisations from Latin America and worldwide.

 6. Thumbnail

  Military Force Isn't the Answer in Mexico's Drug Wars

  Manuel Pérez-Rocha
  11 နိုဝင်ဘာလ 2010
  Article

  Mexicans don't want the current ill conceived war on drugs. It is fought with disregard to the high costs in terms of human rights and lives and mistakenly portrayed as 'courageous'.

 7. Twenty Years on, the Wa-Burmese Cease-fire looks shakier

  Tom Kramer
  24 ဧပြီလ 2009
  Article
  The recent tension between the United Wa State Army (UWSA) and the Burmese military Government has led to speculation about a renewal of the armed conflict. Tom Kramer examines the two decades of cease fire.
 8. Thumbnail

  The Failed War on Drugs in Mexico

  Manuel Pérez-Rocha
  01 ဧပြီလ 2009
  Article
 9. Drug report in Southeast Asia

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  16 ဇန်နဝါရီလ 2009
  Article

  The assumption that reducing opium production would lead to less drug use has been proven wrong. It has instead contributed to a pattern of an increased use of stronger drugs and more harmful patterns of use.

 10. Thumbnail

  Crime & Globalisation Seminars

  02 မတ်လ 2008
  Article

  Seminars held by the Crime & Globalisation program.

 11. Thumbnail

  FARC was niet de enige optie voor Tanja

  17 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article

  Er zijn genoeg andere linkse organisaties in Europa die zich met Colombia bezighouden. Tanja Nijmeijer zou in haar drang om de Colombiaanse armen te helpen geen andere keus hebben dan zich bij FARC aan te sluiten. Het tegendeel is waar.

 12. Thumbnail

  Opiumbestrijding in Afghanistan

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  08 ဇွန်လ 2007
  Article
 13. Thumbnail

  Opium jihad

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  01 ဇူလိုင်လ 2007
  Article

  With Afghanistan now responsible for more than 90 per cent of the world’s opium production, there is massive international pressure for repressive policies. But quick-fix solutions like opium bans and eradication don’t work, write Martin Jelsma and Tom Kramer, who report back from Afghanistan on the rising anger of poor farmers on the front line

 14. Czech Republic exemplifies smart and humane drug policy

  Joanne Csete
  03 ဇူလိုင်လ 2012
  Article
 15. Thumbnail

  Coca - Cocaine overview and links

  01 သြဂုတ်လ 2006
  Article

  The coca-cocaine issue has gained momentum by the ascending of a peasant leader to the presidency in Bolivia, who announced making a case for the de-scheduling of the coca leaf from it's current classification as a dangerous narcotic drug in the international drug control conventions. Time has come to clarify longstanding confusion on the distinction between the coca leaf and its principal derivate cocaine.

 16. Thumbnail

  Human rights violations stemming from the "War on Drugs" in Bolivia

  Drugs and Democracy
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article

  The US financed "war on drugs" in Bolivia has not only failed in its intention to diminish the flow of cocaine into the United States, it has also negatively impacted the human rights situation in the country.

 17. Thumbnail

  Money Laundering: Related websites and documents

  Drugs and Democracy
  17 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article

  Useful links on money laundering and drugs

 18. Thumbnail

  Law Enforcement and Drugs: Related websites and documents

  Drugs and Democracy
  17 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article

  Links on Drugs and Law Enforcement

 19. Thumbnail
 20. Thumbnail

  Fungus versus Coca

  Martin Jelsma
  12 ဇွန်လ 2005
  Article

  Stop the chemical and biological War on Drugs, for the sake of reason, in defence of the communities whose livelihoods are destroyed, to preserve the environment and to genuinely improve the prospects for peace.

စာမျက်နှာများ