ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. The EU and the corporate impunity nexus

  • Mónica Vargas, Olivier Petitjean, Brid Brennan, Raffaele Morgantini, Juliette Renaud
  15 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Report

  For decades, affected communities around the globe have been resisting the modus operandi of transnational corporations (TNCs) in their territories and workplaces and documenting systemic human rights violations and the track record of corporate impunity with their lives and their deaths. Corporate impunity is embedded in and protected by an ‘architecture of impunity’ that legitimises and legalises the operations of TNCs. This architecture has been established through free trade and investment agreements, the World Trade Organisation (WTO), the structural adjustment policies of the International Monetary Fund (IMF), World Bank and other financial instruments and the aggressive push for public-private partnerships (PPPs). At the core of this architecture is the infamous investor-state dispute settlement (ISDS) system, a private arbitration system that allows TNCs to sue states whenever they consider that their future profits are threatened by new measures or policies aiming at improving social and environmental protection. Thus, it neutralises the function of the state, whose primary responsibility is to defend public  interest and protect the well-being of its citizens and the planet from corporate interests.

 2. Eerlijke belasting voor multinationals cover

  Eerlijke belasting voor multinationals

  • Rodrigo Fernandez, Frans Bieckmann
  06 စက်တင်ဘာလ 2018
  Report

  Het kabinet-Rutte III staat op het punt de dividendbelasting af te schaffen. Deze maatregel is omstreden, omdat niet duidelijk gemaakt kan worden welke maatschappelijke opbrengsten tegenover de gederfde inkomsten staan van jaarlijks 1,4 miljard euro. In dit boekje kijken wij naar de argumenten die voorstanders gebruiken en duiken we in de tegenargumenten.

 3. Lobby Planet Paris

  25 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Report

  A guide including info on key climate criminals, maps of lobbying hotspots and a section on COP21 sponsors.