ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

1 items
  1. The Hidden Costs of RCEP and corporate trade deals in Asia

    • Cecilia Olivet, Kat Moore, Sam Cossar-Gilbert, Natacha Cingotti
    08 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2016
    Report

    The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade deal under negotiation between 16 Asian countries would grant corporations exclusive rights to sue governments at international tribunals. This report reveals that investors have launched 50 lawsuits at secret international arbitration tribunals against governments negotiating the RCEP agreement for a total of at least $31 billion US dollars. These lawsuits provide a warning of the potential high costs of the proposed RCEP trade deal. RCEP will deepen the rights of investors and lock in place this system of privatised justice.