ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

124 items
 1. ISDS and the Costs for states

  Joseph Purugganan
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 2. ISDS and the Philip Morris Case

  Charles Santiago
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 3. ISDS and Regulatory Chill

  Charles Santiago
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 4. Structural flaws of ISDS

  Gus van Harten, Lori Wallach
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 5. Public policies under attack

  Lori Wallach
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 6. Attack on fracking ban

  Ilana Solomon, Lori Wallach
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 7. The UNASUR initiative

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 8. ISDS cases in Latin America

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 9. No need for ISDS

  Cecilia Olivet
  05 နိုဝင်ဘာလ 2015
  Multi-media
 10. The Moral Case Against the TPP

  Manuel Pérez-Rocha
  14 အောက်တိုဘာလ 2015
  Article

  The TPP doesn't just put jobs at risk. It rewrites the rules of business for big corporations — just ask Pope Francis.

 11. Public Services under Attack

  • Thomas Fritz
  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  The aggressive agenda of services corporations, with regards to TTIP and CETA, pushes for far-reaching market opening in areas such as health, cultural and postal services, and water, which would allow them to enter and dominate the markets. Those in charge of EU trade negotiations are rolling out the red carpet for the services industry, with CETA and TTIP reflecting the wishlist of corporate lobbyists.

 12. Zondag met Lubach - TTIP & CETA

  05 အောက်တိုဘာလ 2015
  Multi-media

  Zondag met Lubach, a Dutch tv show, takes a closer look at two trade agreements, TTIP and her ugly sister CETA. He asks Cecilia Malmström (European Commission) to remove ISDS and even made a brilliant TTIP/CETA protest song.

   

 13. Verdeelde reacties op vernieuwde investeringsbescherming in TTIP

  17 စက်တင်ဘာလ 2015
  In the media

  One World - De ISDS-clausule waardoor bedrijven overheden kunnen aanklagen als ze hun belangen geschaad zien, is een van de meest controversiële onderdelen van het vrijhandelsverdrag TTIP waar de Europese Unie op dit moment over onderhandelt met de Verenigde Staten.

 14. Sound the Alarm against TTIP!

  10 အောက်တိုဘာလ 2015

  If you were a multinational, which rules would you like to change? The answer will be found in TTIP - a trade agreement between the EU and the USA - in which our rights, our health and our planet are being reduced to 'trade barriers'.

 15. TTIP won't let state run in the public interest

  Cecilia Olivet
  31 ဇူလိုင်လ 2015
  In the media

  RT UK - TTIP undermines democracy and sovereignty of states, researcher Cecilia Olivet tells RT, with examples of corporates who have sued gov'ts.

 16. Central and Eastern European countries at the crossroads

  • Pietje Vervest, Cecilia Olivet
  26 ဇွန်လ 2015
  Report

  Central and Eastern European (CEE) countries find themselves at a crossroad regarding their investment protection policies with the US. This briefing provides evidence that shows that including investment arbitration in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) will worsen the capacity for CEE governments to regulate.

 17. Thumbnail

  Arbitragerechtspraak blijft op tafel bij TTIP

  Hella Hueck
  28 မေလ 2015
  In the media

  RTLZ - De Verenigde Staten en Europa gaan waarschijnlijk toch weer praten over arbitragerechtspraak tussen bedrijven, ondanks dat hier veel publieke weerstand tegen is. De Handelscommissie van het Europese Parlement is vandaag akkoord gegaan met de zogenoemde ISDS-bepalingen in het handelsverdrag met de Verenigde Staten, TTIP.

 18. The US-EU trade treaty that could let corporations sue governments

  27 မေလ 2015
  In the media

  Al Jazeera-America - Investor-state dispute settlement: US wants it, EU is trying to reform it, and 97 percent of EU citizens reject it

 19. Thumbnail

  Libre-échange: Bruxelles tente de déminer l'accord avec les Etats-Unis

  Ludovic Lamant
  08 မေလ 2015
  In the media

  MediaPart - La commissaire européenne a présenté une version « améliorée » du point le plus controversé des négociations sur un futur accord de libre-échange avec les États-Unis: le mécanisme d'arbitrage entre État et investisseur. Certains y voient une entreprise d'« enfumage ». D'autres, à commencer par Paris, « une première étape » vers un compromis acceptable. Le moment est crucial.

စာမျက်နှာများ