ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

73 items
 1. Thumbnail

  Cannabis use, a stepping stone to other drugs?

  31 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996

  publicationDoes smoking reefer lead to using other drugs, in daily practice usually described as cocaine and heroin? Raising the possibility that the answer to this question might be affirmative, is known as the stepping stone hypothesis. Recently this hypothesis has been raised again in slightly other terms: cannabis use as a “gateway” to other allegedly more dangerous drugs.

  application-pdfDownload the article (PDF)

 2. rothschilds_of_the_mafia_on_aruba

  The Rothschilds of the Mafia on Aruba

  • Tom Blickman
  29 မေလ 1997
  Paper

  "A magnificent washing-machine is sold here, its trademark is Aruba. The machine is an Aruban-Colombian product, its model called Cartel. The brand is well-known for its good performance in the United States and Europe. It is recommended by former ministers, members of Parliament, owners of casinos, supermarkets, cosmetics manufacturers and importers of cars and batteries. The washing-machine fits everybody who has become inexplicably rich from one day to another."

 3. Thumbnail

  Evaluating alternative cannabis regimes

  • Robert MacCoun, Peter Reuter (RAND)
  31 ဇန်နဝါရီလ 2001

  publicationCannabis is the cutting-edge drug for reform, the only politically plausible candidate for major legal change, at least decriminalisation (removal of criminal penalties for possession) and perhaps even outright legalisation (permitting production and sale). Compared with other drugs, the harms, physiological or behavioural, are less severe and the drug is better integrated into the culture. Throughout Western Europe and in the Antipodes there is pressure for reductions in the punitiveness of the marijuana regime.

  application-pdfDownload the paper (PDF)

 4. Thumbnail

  Cannabis Policy, Implementation and Outcomes

  • Mirjam van het Loo, Stijn Hoorens, Christian van ‘t Hof, James P. Kahan
  01 ဇွန်လ 2003

  This report examines what is known about the effects of policies regarding the possession and use of cannabis. Such policies continue to be subject to debate in most if not all European countries. Different governments have made different policy decisions, varying from explicit toleration (but not full legalisation) to strict prohibition. Policymaking would be served by insight in the relationship between different cannabis policies and their outcomes, such as prevalence of cannabis use and social consequences for cannabis users and for society as a whole.

  application-pdfDownload the report (PDF)

 5. The Limited Relevance of Drug Policy

  • Craig Reinarman, Peter Cohen, Sebastian Scholl , Hendrien L. Kaal
  01 မေလ 2004

  Decriminalizing cannabis doesn't lead to more widespread use, according to a study comparing cannabis users in two similar cities with opposing cannabis policies — Amsterdam, the Netherlands (decriminalization), and San Francisco, California (criminalization). The study compared age at onset, regular and maximum use, frequency and quantity of use over time, intensity and duration of intoxication, career use patterns, and other drug use. No evidence was found to support claims that criminalization reduces use or that decriminalization increases use.

   

 6. "Achterdeur open U"

  • Martin Jelsma
  09 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2006

  Het Nederlandse cannabisbeleid verkeert al decennia in een internationaalrechtelijke schemerzone, stelt Martin Jelsma van het Transnational Institute (TNI). Nederland gedoogt de verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs in coffeeshops (de zogenaamde voordeur), maar de aanvoer ervan (de achterdeur) is tot dusver verboden. In de loop der jaren is hierdoor een omvangrijke illegale sector ontstaan in Nederland die de coffeeshops bevoorraadt met nederwiet. Een kamermeerderheid wil nu het gedoogbeleid uitbreiden door een experiment met een gereguleerde aanvoer van wiet aan de achterdeur van coffeeshops, maar het kabinet is tegen.

 7. coffeeshoplicense

  Invitational Conference Cannabis Policy

  12 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007

  TNI co-signed a letter that was sent to the Dutch Prime Minister and relevant parliamentary commissions, stressing the need for an active Dutch involvement in the UNGASS review process and specifically to use the moment to open the discussion about the UN conventions that are an obstacle to further developments in Dutch cannabis policy.

 8. Costa in Amsterdam

  Tom Blickman
  02 ဇွန်လ 2008
  Article

  The head of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Costa, recently visited Amsterdam on 24 April. Accompanied by some officials of the Netherlands Ministry of Health and of the City of Amsterdam and UNODC staff, he dropped in on the coffeeshop De Dampkring (the Atmosphere) and a user room (for inhalation and injection of heroin and cocaine). He wrote his personal account for his blog Costa’s corner but it was never published. Apparently it proved to be too controversial with his Dutch host. It now has popped up on the Transform drug policy blog and the ENCOD website.

 9. Risk assessment of khat use in the Netherlands

  • E.J.M. Pennings, A. Opperhuizen, J.G.C. van Amsterdam
  22 သြဂုတ်လ 2008
  Paper

  In preparing a decision about the legal status of khat in the Netherlands, the Dutch Minister of Health requested CAM (Coordination point Assessment and Monitoring new drugs) to assess the overall risk of khat in the Netherlands. The present paper is a redraft of a report which formed the scientific basis of the risk evaluation procedure (October 2007). This report reviews the scientific data about khat available in the international literature. In addition, the report contains some information specific for the Netherlands (prevalence, availability of khat and public order aspects).

 10. Smoking without Borders

  Tom Blickman
  13 ဇန်နဝါရီလ 2009
  Article
  Cannabis license
   

  The Hungarian Civil Liberty Union (HCLU) produced a video on the debate on cannabis policy and the tolerated sale of small quantities of cannabis by coffee shops in the Netherlands. The debate fired up when the mayors of Bergen op Zoom and Roosendaal, two towns near the Belgian border, decided to close their coffee shops.  

  Smoking without Borders
  An HCLU film about drug tourism in the Netherlands: is it really only the problem of the Dutch?

 11. Evaluation of Dutch Drug Policy

  • Margriet Van Laar, Marianne van Ooyen-Houben
  31 မေလ 2009

  The main purpose of this evaluation was to determine to what extent the principal goal of Dutch drug policy has been achieved, as stated in the 1995 Policy Document on Drugs (Drugsnota). This asserts the primacy of protecting public health, and thus gives priority to drugs prevention and to the management of the individual and social risks that arise from drug use.

 12. Drug Policy Reform in Practice

  • Martin Jelsma, Tom Blickman
  25 သြဂုတ်လ 2009
  Paper

  The academic journal Nueva Sociedad recently released an issue to promote the debate in Latin America on drug policy reform. TNI contributed with the paper "Drug policy reform in practice: Experiences with alternatives in Europe and the US".

 13. Regulating cannabis could help cut Dutch state deficit

  Tom Blickman
  13 ဧပြီလ 2010
  Article

  Decriminalizing cannabis in the Netherlands and regulating the back-door of the coffee-shops and cultivation of cannabis would save 160 million euro on expenses by the police and the criminal justice system and bring in 260 million euro in tax revenues. The Dutch government is already earning some 400 million euros a year in corporate taxes from cannabis-selling coffee-shops.

 14. Thumbnail

  Is Development Aid Nonsense?

  04 ဇွန်လ 2010
 15. Marijuana Legalization

  • Peter Reuter (RAND)
  30 ဇွန်လ 2010

  A number of other countries have implemented changes in law that significantly reduce the extent of criminalization of marijuana use. Only in Australia and the Netherlands have there been any changes on the criminalization of the supply side and in neither of those countries is it legal to both produce and sell the drug. The relaxations so far, with the exception of the Netherlands, have not been very great i.e. have not much changed the legal risks faced by a user of marijuana. Thus it is perhaps not surprising that the changes in prevalence of use have not been substantial. This paper provides a brief review of the changes that have been tried outside the US. The emphasis is on the nature of the changes and how they have been implemented rather than on outcomes.

   

 16. The case for small-scale domestic cannabis cultivation

  • Tom Decorte
  01 ဇူလိုင်လ 2010

  The shift to (inter)regional production, trade and domestic cultivation has become an irreversible international trend. Until now, the focus of most empirical work has been on large-scale, commercially oriented and professionally organized segments of the cannabis industry, often based on police data and on the perspective of law enforcement agencies. This paper offers a review of recent Dutch-language research that focuses on cannabis cultivation.

   

 17. Kerlikowske draws the wrong conclusions

  Martin Jelsma
  16 သြဂုတ်လ 2010
  Article

  In "Has the time come to legalize drugs?" Andres Oppenheimer, the influential opinion maker about Latin American affairs at the Miami Herald, describes how the debate about cannabis regulation "is rapidly moving to the mainstream in Latin America." He quotes White House drug czar Kerlikowske who argues that The Netherlands proves that relaxation of cannabis laws increases consumption, and that the Dutch government is now reversing its strategy. That requires some rectification.

 18. An economic perspective on the legalisation debate: the Dutch case

  • Martijn Adriaan Boermans
  26 အောက်တိုဘာလ 2010

  Understanding the consequences of drug legalisation versus prohibition is important for policy. Most recently this subject has gained much political attention not only globally, but specifically in the Netherlands. This study will provide a contribution to the legalisation debate based on a microeconomic analysis of the effects of illegal markets. The research question is how to design a coherent soft drugs policy framework that maximizes social welfare within the Netherlands that precludes most historical, sociological and political debates. In particular, attention is restricted to ‘soft drugs’ better known as cannabis derived products like hashish and marijuana.

   

 19. Non-residents in the Netherlands and access to coffee-shops

  16 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2010

  Under the 1976 Law on opium (Opiumwet 1976), the possession, dealing, cultivation, transportation, production, import and export of narcotic drugs, including cannabis and its derivatives, are prohibited in the Netherlands. That Member State applies a policy of tolerance with regard to cannabis. That policy is reflected inter alia in the establishment of coffee-shops, the main activities of which are the sale and consumption of that ‘soft’ drug. The local authorities may authorise such establishments in compliance with certain criteria. In a number of coffee-shops, non-alcoholic beverages and food are also sold.

စာမျက်နှာများ