ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

24 items
 1. Thumbnail

  Bumpy Ride for Indo-US Nuclear Deal

  Praful Bidwai
  26 ဇန်နဝါရီလ 2006
  Article
 2. Thumbnail

  Business Lobbies Push Indo-US Nuke Deal

  Praful Bidwai
  06 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 3. Thumbnail

  Indo-US Nuclear Deal Done; Pleases Few

  Praful Bidwai
  09 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 4. Thumbnail

  India Split Over US Nuke Deal

  Praful Bidwai
  19 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 5. Thumbnail

  India-Pakistan ties set to improve, slowly

  Praful Bidwai
  15 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 6. Thumbnail

  India upgrades ties with Russia, cautiously

  Praful Bidwai
  30 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 7. Thumbnail

  Nuclear Deal: a Bad Strategic and Energy Bargain

  Praful Bidwai
  01 ဇွန်လ 2007
  Article
 8. Thumbnail

  Mega Nuclear Plant Hits Popular Opposition

  Praful Bidwai
  11 ဇွန်လ 2007
  Article
 9. Thumbnail

  Home, next to N-reactor

  Praful Bidwai, MV Ramana
  18 ဇူလိုင်လ 2007
  Article
 10. Thumbnail

  The US-India nuclear deal: myth and reality

  Praful Bidwai
  31 ဇူလိုင်လ 2007
  Article
 11. Thumbnail

  Deal becoming a hot potato?

  Praful Bidwai
  12 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 12. Thumbnail

  Political Fallout of Indo-US N-Deal Turns Severe

  Praful Bidwai
  17 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 13. Thumbnail

  Atomic impasse

  Praful Bidwai
  17 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 14. Thumbnail

  Ruling Coalition Rift Over US Nuke Deal Continues

  Praful Bidwai
  28 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 15. Thumbnail

  Indian left embraces 'nuclear nationalism'

  Praful Bidwai
  31 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 16. Thumbnail

  Nuke Deal: New Alignments In The Offing

  Praful Bidwai
  06 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article
 17. Thumbnail

  BJP and the US nuclear deal

  Praful Bidwai
  08 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article
 18. Thumbnail

  Five-nation naval drill presages 'Asian NATO'?

  Praful Bidwai
  10 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article
 19. Yawning nuclear void

  Praful Bidwai
  26 မေလ 2010
  Article

  The Mayapuri cobalt-60 episode shows Delhi University scientists were reprehensible and proves again that the Atomic Energy Regulatory Board is too inept, unreliable and compromised to perform its assigned functions. We need another agency.

 20. To rebuild lives,

  Praful Bidwai
  08 ဇူလိုင်လ 2010
  Article

  The Bhopal GoM’s proposals fall short of recommending the minimum the victims deserve in reparation. They also fail to hold Carbide’s and its successor Dow’s feet to the fire.

စာမျက်နှာများ