ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

11 items
 1. Land as central in the struggle of Mindanawons (1950’s to the present)

  • Faina C. Abaya-Ulindang, Lloyd B. Ranises
  15 မတ်လ 2018
  Paper

  Mindanao island is long considered as the Philippines’ backwater and a peace and order problem; what are the causes of insurgency in this area?

 2. Falling back on populism in post-ideology Myanmar

  • Khin Zaw Win
  15 မတ်လ 2018
  Paper
 3. The demise of emancipatory peasant politics? Indonesian fascism and the rise of islamic populism

  • Laksmi Savitri, Devi Adriyanti
  15 မတ်လ 2018
  Paper

  How does the rise of Islamic populism in Indonesia signal a return of fascist ideologies and practices that use nationalism and religion as political instruments to clear a new pathway for capital accumulation?

 4. Authoritarian rule shedding its populist skin: How loss of independent media in the 2017 crackdown shapes rural politics in Cambodia

  • Laura Schoenberger, Alice Beban, Vanessa Lamb
  15 မတ်လ 2018
  Paper

  What is the effect of the crackdown on media and opposition politics in Cambodia?

 5. Authoritarian and paternalism in Indonesian peasant cooperative

  • Ciptaningrat Larastiti
  15 မတ်လ 2018
  Paper

  This paper examines the dilemmas of a former plantation workers’ cooperative attempting to develop an egalitarian and self-managed agrarian community in the face of persistent military influence in Indonesian’s rural areas.

 6. Thumbnail

  Perceptions and Practices of Investment

  • Vanessa Lamb, Nga Dao
  18 မေလ 2015
  Paper

  China is one of the major investors in hydropower development in mainland Southeast Asia, yet Chinese involvement in hydropower varies across the region. Popular and expert viewpoints on China’s investment in hydropower also vary widely.

 7. Thumbnail

  New ‘Webs of Power’ and Agrarian Transformations in Cambodia: Where are the women?

  • Clara Mi Young Park
  18 မေလ 2015
  Paper

  In February 2012 Economic Land Concessions granted to private companies in Cambodia totalled 2,033,664 ha., and increased to 2,289,490 ha. by June 2013, covering 63 per cent of the country’s arable land. Foreign Direct Investment (FDI) inflows to Cambodia grew by 73 per cent from 2011 to 2012. The country, together with Myanmar and Vietnam, is referred to as one of the ‘emerging bright spots of the subregion’.

 8. Bittersweet Harvest

  • Equitable Cambodia, Inclusive Development International
  18 စက်တင်ဘာလ 2013
  Paper

  A European Union (EU) trade initiative intended to reduce poverty in the world’s poorest countries has driven thousands of Cambodian farming families into destitution and led to serious human rights violations. This report assesses the human rights impacts of the EU’s ‘Everything But Arms’ (EBA) trade scheme in Cambodia. 

 9. Hoe groot mag het offer zijn?

  Paul Vrieze
  23 သြဂုတ်လ 2012
  In the media

  Vruchtbaar en goedkoop land is gewild. In Afrika jagen zakenlui op dit 'groene goud'. Trouw schreef er een serie over. Ook in de Mekong- regio in Zuidoost-Aziëwordt land van bewoners afgepakt, vooral voor de rubberproductie. Foute zaak, zeggen mensenrechtenclubs. Maar de autoriteiten zijn blij met de investeerders.

 10. New Biofuel Project in Isabela

  Jennifer Franco, Danny Carranza, Joann Fernandez (Rightsnet)
  07 အောက်တိုဘာလ 2011
  Article

  A Philippines biofuel project would appear to fit the World Bank's definition of a "win-win" scenario with its promise of jobs and conversion of 'idle land'. However a closer look unveils corporate manipulation, political corruption and exploitation of subsistence farmers that typically accompanies so-called "responsible investment"

 11. Thumbnail