ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. Varoufakis' Plan B en het Perspectief voor Europa

  08 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016

  Niemand zal gemist hebben dat in 2015 de Griekse burgers een poging hebben gedaan om zelf hun toekomst te bepalen. Dit leidde tot wat door de toen aftredende minister van Financiën Yanis Varoufakis betiteld werd als 'een regelrechte coup' door de Europese commissie en de Eurogroep onder leiding van 'onze' minister Dijsselbloem. Als reactie hebben Varoufakis en een keur aan andere linkse politieke leiders in Europa nu een manifest opgesteld voor een 'Plan B' voor Europa: de EU moet volgens hen drastisch democratiseren, of het zal uiteenvallen. Officieel heet het voorstel DiE·M·25: Democracy in Europe·Movement ·2025

 2. Varoufakis' Plan B and the Perspective For Europe

  08 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016

  In 2015, Greek citizens did a spectacular attempt to determine their own future but were despicably stopped by the unelected and democratically non-legitimized Eurogroup headed by the Dutch Minister of Finance, Jeroen Dijsselbloem. Critics like former Greek Minister of Finance Yanis Varoufakis called this 'a coup'. As a counteroffensive, Varoufakis - together with other European left-wing politicians - will launch a 'Plan B' on in 9 February in Berlin, seeking an alternative and more democratic future for European integration.

 3. Economic Crisis and the Christian Conscience

  • Susan George
  15 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Paper

  To which aspects of this crisis should Germans and especially German Christians be most attentive? What would be the right policies to escape from the debt crisis which has been allowed to fester and is now five years old?

 4. Our Democracy instead of Their Austerity

  13 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Declaration

  We call for a European permanent mobilization to support the fights against the crisis and build a future for everyone in Europe and in the world.