ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. From War to Peace in Kayah (Karenni) State

  • Tom Kramer, Oliver Russell, Martin Smith
  29 ဇွန်လ 2018
  Report
  Kayah State, historically known as “Karenni State”, is an example of the reform dilemmas that the ethnic nationality peoples in Myanmar face today. Although the country’s smallest state, it reflects many of the challenges in peace-building and socio-political transition that need resolution in Myanmar at large: political impasse, a multiplicity of conflict actors, contested natural resources, land grabbing, humanitarian suffering, and divided communities seeking to rebuild after more than six decades of civil war.
   
 2. CETA: Feiten en fabels

  • Bas van Beek, Sophia Beunder, Roeline Knottnerus, Jilles Mast, Roos van Os, Bart-Jaap Verbeek, Hilde van der Pas
  21 ဇွန်လ 2018
  Report

  Zijn handelsverdragen als CETA werkelijk goed voor de economie en de werkgelegenheid?

 3. One Treaty to rule them all

  • Pia Eberhardt, Cecilia Olivet, Lavinia Steinfort
  12 ဇွန်လ 2018
  Report

  We know what we have to do to solve the climate crisis. We must keep coal, oil and gas in the ground. But the fossil fuel industry has a secret powerful weapon to keep cooking the planet: The Energy Charter Treaty (ECT). It is on the brink of a massive geographical expansion into Africa, Asia and Latin America, threatening to bind yet more countries to corporate-friendly energy policies. Visit: www.energy-charter-dirty-secrets.org

 4. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  05 ဇွန်လ 2018
  Report

  ΣΎΝΟΨΗ

  Η δεινή κατάσταση των 66 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί αναγκαστικά φαίνεται να ενοχλεί τη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνο όταν κάποια τραγωδία στα σύνορα της Ευρώπης βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος - η Γερμανία - συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως. Έτσι, η τεράστια πλειοψηφία των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων καταλήγει να φιλοξενείται από μερικά από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί παύουν να είναι «αόρατοι» μόνο όταν κάποιες κοινότητες στα σύνορα, όπως το Καλαί, η Λαμπεντούζα και η Λέσβος, εμφανίζονται στις ειδήσεις ενώ απελπισμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη βία καταλήγουν να πεθαίνουν, να κρατούνται, ή να παγιδεύονται.