ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

19 items
 1. Flower seed

  Steve Graham

  Profile
  Professor of Cities and Society, Newcastle University
 2. Mark Akkerman

  Profile

  Mark Akkerman is a researcher at Stop Wapenhandel (Dutch Campaign Against Arms Trade) and is actively involved in TNI's research on border militarisation. He has also written and campaigned on topics as arms exports to the Middle East, the private military and security sector, greenwashing arms trade and the militarisation of climate change responses.

 3. Flower seed

  Stop Wapenhandel

  Profile

  Stop Wapenhandel is an independent research and campaign organisation against arms trade and arms production. We unravels facts and figures and share our findings with activists, journalists, public and politicians. We campaign against arms export to poor countries, undemocratic regimes and countries in conflict areas. But also against the financing of arms trade and arms industry by...

 4. Ander Europa

  Profile

  Het comité Ander Europa is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse linkse activisten met diverse achtergronden, maar verenigd rond dezelfde overtuiging en bekommernis: de Europese Unie (EU) is niet het Europa dat we willen, integendeel, het is een ondemocratische politieke structuur, die grotendeels aan de controle van burgers en zelfs van nationale parlementen ontsnapt, en die haar...

 5. Flower seed

  Statewatch

  Profile

  Statewatch is a non-profit-making voluntary group founded in 1991. It is comprised of lawyers, academics, journalists, researchers and community activists. Its European network of contributors is drawn from 18 countries. Statewatch encourages the publication of investigative journalism and critical research in Europe the fields of the state, justice and home affairs, civil liberties,...

 6. No More Deaths logo

  No más Muertes

  Profile

  No More Deaths/No Más Muertes is a humanitarian aid  organization that seeks to end death and suffering in  the US-Mexico borderlands.

 7. Arun Kundnani

  Arun Kundnani

  Profile

  Arun Kundnani is a Visiting Assistant Professor of Media, Culture and Communication at New York University. He is the author of The Muslims are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror (Verso, 2014), Spooked: How Not To Prevent Violent Extremism (Institute of Race Relations, 2009) and The End of Tolerance: Racism in 21st Century Britain (Pluto, 2007). A former editor of...

 8. Hamza Hamouchene

  Profile
  Programme Coordinator - North Africa

  Hamza Hamouchene is a London-based Algerian researcher-activist, commentator and a founding member of Algeria Solidarity Campaign (ASC), and Environmental Justice North Africa (EJNA). He previously worked for War on Want, Global Justice Now and Platform London on issues of extractivism, resources, land and food sovereignty as well as climate, environmental, and trade justice. He is the author...

 9. Niamh Ni Bhriain

  Profile
  Programme Coordinator War and Pacification

  Niamh Ni Bhriain coordinates TNI's War and Pacification Programme, which focuses on the permanent state of war and pacification of resistance. She holds an LLM in International Human Rights Law from the Irish Centre for Human Rights at the National University of Ireland Galway (NUIG)....

 10. Nick Buxton

  Profile
  Communications Consultant

  Nick Buxton is a communications consultant, working as a publications editor and supporting online learning and support of activist scholar communities for TNI. He works actively on issues of climate change, militarism and economic justice and is co-editor of  The Secure and the Dispossessed - How the military and corporations are seeking to shape a climate-changed world (Pluto Press,...

 11. Ben Hayes

  Profile
  Fellow

  A TNI Fellow since 2011, Ben Hayes is a public policy analyst, specialising in civil liberties and security policy. He earned a PhD in 2008 from the University of Ulster....

 12. Kamil Mahdi

  Profile
  Associate

  Kamil Mahdi is an experienced analyst of Middle Eastern politics and economics, in particular the political economy of oil-exporting countries. Mahdi is secretary of the International Association of Contemporary Iraqi Studies, researching Iraq's economy, politics and modern history including the politics and economics of sanctions, conflict and occupation. His other interests include economic...

 13. Jochen Hippler

  Profile
  Associate

  Former TNI director (1993-95), Jochen Hippler is a specialist on the Muslim Middle East (mostly Arab countries) and Central Asian politics (mostly Afghanistan and Pakistan)....

 14. Mariano Aguirre

  Profile
  Associate

  Mariano Aguirre is an independent analyst on international politics. He has been Senior Advisor on Peacebuilding at the Office of the Resident Coordinator of the United Nations in Colombia (2017-2019). He was before the director of the Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF), in Oslo. (2009-2016) and the Ford Foundation (New York) and the Peace Research Center (Madrid). He was TNI's...

 15. Boris Kagarlitsky

  Profile
  Associate

  Boris Kagarlitsky is a well-known international commentator on Russian politics and society. Boris was a deputy to the Moscow City Soviet between 1990-93, during which time he was a member of the executive of the Socialist Party of Russia, co-founder of the Party of Labour, and advisor to the Chairperson of the Federation of Independent Trade Unions of Russia.  Previously, he was a student...

 16. Achin Vanaik

  Profile
  Fellow

  A TNI Fellow since 1987, Achin Vanaik is a Retired Professor of International Relations and former Head of Department of Political Science at the University of Delhi, and a life-long activist for nuclear disarmament. He is active member in the Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (India), and in the Indian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel working to pressure...

 17. Phyllis Bennis

  Profile
  Fellow

  A TNI Fellow since 1998, Phyllis is also a Fellow at the Institute for Policy Studies in Washington DC where she directs IPS's New Internationalism Project. Her work concerns US foreign policy issues, particularly involving the Middle East and United Nations (UN). In 2001 she helped found the US Campaign for Palestinian Rights, and now serves on the national board of Jewish Voice for Peace as...

 18. Tom Reifer

  Profile
  Associate Fellow

  Tom Reifer is currently Professor of Sociology and Chair of the Sociology Department at the University of San Diego and publishes widely on global peace and social justice issues. He has also been a long-time activist in the anti-nuclear movement as well as a rank and file trade union activist. His specialty is the study of large-scale, long-term social change and world-systems analysis. ...

 19. Focus on the Global South

  Profile

  Focus on the Global South combines policy research, advocacy, activism, and grassroots capacity-building in order to generate critical analysis and encourage debates on national and international policies related to corporate-led globalisation, neo-liberalism and militarisation.