ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2 items
 1. Thumbnail

  Land Conflicts and the Criminalization of Peasant Movements in Paraguay

  • FIAN International, La Via Campesina
  30 သြဂုတ်လ 2014
  Report

  On June 15, 2012, seventeen people— farmers and police officers—were killed in Curuguaty, Paraguay. This report focuses on the enabling conditions in the land governance structure that allowed this massacre to take place, detailing a climate of violence and impunity, the absence of protections for small and landless farmers, and the use of state repression in the service of the country’s powerful landed elite.

 2. Hoe groot mag het offer zijn?

  Paul Vrieze
  23 သြဂုတ်လ 2012
  In the media

  Vruchtbaar en goedkoop land is gewild. In Afrika jagen zakenlui op dit 'groene goud'. Trouw schreef er een serie over. Ook in de Mekong- regio in Zuidoost-Aziëwordt land van bewoners afgepakt, vooral voor de rubberproductie. Foute zaak, zeggen mensenrechtenclubs. Maar de autoriteiten zijn blij met de investeerders.