ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. The struggle against austerity in the EU

  09 နိုဝင်ဘာလ 2012 - Event
 2. Corporate power undermining democracy in Europe

  10 နိုဝင်ဘာလ 2012 - Event
 3. Towards authoritarian neoliberalism and permanent austerity

  08 နိုဝင်ဘာလ 2012 - Event
 4. Mirjam van Reisen benoemd tot nieuw bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

  03 မေလ 2013
  Press release

  Net voor haar abdicatie heeft Koningin Beatrix Prof. Dr. Mirjam van Reisen beëdigd als bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en daarbinnen voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking; het instituut dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid.