ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

53 items
 1. Thumbnail

  Land, Rural Social Movements and Democratisation in Indonesia

  Dianto Bachriadi
  30 ဇွန်လ 2009
  Article

  Although support from urban-based students and activists was important, the rural protest in Indonesia during President Suharto's regime was built on continued protest and organisation around land issues.

 2. Thumbnail

  Pro-Poor Policy Reforms and Governance in State/Public Lands:

  Jennifer Franco
  17 ဇွန်လ 2009
  Article

  This paper attempts to specify the key criteria of a ‘pro-poor land policy’ and ‘truly democratic land governance’ concerning state/public lands, using the lessons from activist databases, including that of the international human rights organization Foodfirst Information and Action Network (FIAN).

 3. Transnational agrarian movements: struggling for land and citizenship rights

  Jennifer Franco, Jun Borras
  01 ဧပြီလ 2009
  Article
  La Vía Campesina’s transnational campaign in protest against neoliberal land policies has helped to generate new meanings of global citizenship.
   
 4. Thumbnail

  Rural social movements and their historical contribution for building democracy in Brazil

  Sérgio Sauer
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  Brazil has not experienced any sort of major agrarian reform since then, but dozens of rural movements have been organised and hundreds of thousands of landless peasants have acquired the right of access to land (especially through settlement projects) as a result of these social movements’ struggles. After so many years of fighting and popular mobilisation, what are these movements’ contributions to building rural democracy? This study seeks to understand this process by evaluating social movements’ alliances (both rural and urban alliances) and evaluating their relationships with political parties, especially with the Workers Party (Partido dos Trabalhadores – PT) and with the Brazilian Federal Government.

 5. Thumbnail

  Rural democratisation in Mexico’s deep south

  Jonathan Fox, Carlos García Jiménez, Libby Haight
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  Has political regime change led to changes in state-society relations? This study begins to address this question by analysing rural movement efforts to exercise newly-won citizen rights. The specific focus is on rural civil society initiatives to use the “right to know” as a tool to bolster long-standing campaigns to build self-managed, community-based economic development institutions, to bolster peasant influence over the policy process, to defend human rights, and to respect indigenous rights.

 6. Thumbnail

  Local politics and the sustainability of rural life

  UNAC Rural Democratisation Research Team
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  To be a strong peasant movement in a place like Chokwe, Mozambique requires going beyond ambiguous compromises to develop collective political thinking and to develop the capacity to use political power in ways that ensure that governmental and non-governmental organisations that help the peasantry act in line with what peasants wish and need.

 7. Thumbnail
 8. Thumbnail

  Worst case scenario

  Boris Kagarlitsky
  22 မေလ 2008
  Article
 9. Thumbnail

  Even his own party realises the solution must come from out of Africa

  William Gumede
  17 ဧပြီလ 2008
  Article
 10. Thumbnail

  Rooted in prejudice

  Praful Bidwai
  10 ဧပြီလ 2008
  Article
 11. Thumbnail

  Deadly mix in African elites

  William Gumede
  31 မတ်လ 2008
  Article
 12. Thumbnail

  Power-sharing and the implications for state restructuring in Kenya

  Antony Otieno Ong’ayo
  01 မတ်လ 2008
  Article
 13. Thumbnail

  Cuba after Castro

  Pablo Navarrete
  25 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2008
  Article
 14. Thumbnail

  A Primary Only the Kremlin Could Concoct

  Boris Kagarlitsky
  07 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2008
  Article

  Since the outcome of next month's presidential election is a foregone conclusion, we can move on and speculate instead about what will happen after the vote.

 15. Thumbnail

  Constituting change in a divided Bolivia

  21 ဇန်နဝါရီလ 2008
  Article
  Bolivia's proposed new constitution is an innovative and progressive document constructed out of the struggles by social movements in recent years, however securing national consensus will be an uphill struggle. An in-depth analysis of Bolivia's constitutional process.
 16. Thumbnail

  What's on the agenda for 2008?

  Boris Kagarlitsky
  18 ဇန်နဝါရီလ 2008
  Article
 17. Thumbnail
 18. Thumbnail

  The great decline

  Praful Bidwai
  19 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 19. Thumbnail

  Democracy diary

  Hilary Wainwright
  11 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 20. Thumbnail

  Video debate: Struggle over Venezuela referendum

  Edgardo Lander, Gregory Wilpert
  07 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article

စာမျက်နှာများ