ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

602 items
 1. Thumbnail

  Pumping Energy at the Summit

  Daniel Chavez, Ophelia Cowell
  21 သြဂုတ်လ 2002
  Article
 2. The Sky is Not the Limit

  • Carbon Trade Watch
  15 ဇန်နဝါရီလ 2003
  Policy briefing

  Emissions trading lies at the crossroads between two of the most controversial faultlines in political-economic debate: Is neo-liberalism an engine of prosperity for all, or a monopolisation of global resources for the few?

 3. Thumbnail

  Globalization and South Asia: Multidimensional Perspectives

  • Achin Vanaik
  01 ဇွန်လ 2004
  Book

  This book brings together acknowledged experts in their respective fields to provide a uniquely authoritative and comprehensive perspective on globalization and its impact on South Asia generally, and on India in particular.

 4. Thumbnail

  Raised Voices on the G8

  28 ဇွန်လ 2005
  Article
 5. Thumbnail

  Where the Trees are a Desert

  29 ဇွန်လ 2005
  Article
 6. Thumbnail

  Hoodwinked in the Hothouse

  04 ဇူလိုင်လ 2005
  Article
 7. Thumbnail

  Trading the Absurd

  01 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article
 8. Thumbnail

  Environmental Justice links

  15 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article
 9. Thumbnail

  Kyoto fails indigenous peoples on climate justice

  Heidi Bachram
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 10. Thumbnail

  Carbon Offset Controversy at Phone Co-op AGM

  Heidi Bachram
  28 ဇန်နဝါရီလ 2006
  Article
 11. Thumbnail

  Drähte und Lichter in einem Kasten

  Oscar Reyes
  01 ဧပြီလ 2006
  Article
 12. Thumbnail

  From What Now to What Next

  • Praful Bidwai
  01 ဇွန်လ 2006
  Paper

  There have been several positive trends in the last thirty years of international politics and development, but there have been many more changes for the worse. North-South disparities have grown, thanks to skewed world trade and investment regimes, the failure of aid, and the neoliberal undermining of states in the global South. But civil society resistance to neoliberalism does, at least, offer a silver lining to this dark cloud.

 13. Thumbnail

  The camp at the end of the world

  Heidi Bachram
  01 ဇူလိုင်လ 2006
  Article
 14. Thumbnail

  Carbon credits and the green desert

  Heidi Bachram
  01 စက်တင်ဘာလ 2006
  Article
 15. Thumbnail

  Kyoto: a false consensus?

  Larry Lohmann, Larry Lohmann interviewed by Heidi Bachram
  01 နိုဝင်ဘာလ 2006
  Article
 16. Thumbnail

  'Obscenity' of carbon trading

  Kevin Smith
  09 နိုဝင်ဘာလ 2006
  Article
 17. Thumbnail

  TNI News: 2 November 2006

  13 နိုဝင်ဘာလ 2006
  Article

  TNI News: 2 November 2006.

 18. Thumbnail

  Carbon cop-outs

  Kevin Smith
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 19. Thumbnail

  Stern Words While in Europe They’re Trading Hot Air

  Kevin Smith
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 20. Thumbnail

  South Africa: Capital's Dangerous Gimmick

  Patrick Bond, Rehana Dada, Graham Erion
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article

စာမျက်နှာများ