ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. Khat and mouse

  28 ဇွန်လ 2014
  Other news

  On June 24, 2014, the sale of khat was prohibited in Britain, almost a year after home secretary Theresa May told the House of Commons that she intended to ban it. The government argues that since the leaf has been banned elsewhere, Britain risks turning into a distribution point if it remains legal; that khat is a dangerous intoxicant that harms its users and that the “marfashes” where men go to chew are breeding radicalism. Both the government’s advisory council on the misuse of drugs and the House of Commons Home Affairs Committee advised against the crackdown.

 2. Banning Khat is another pointless drug law that will do more harm than good

  24 ဇွန်လ 2014
  Other news

  Today, khat joined the range of prohibited substances that fall under the UK Misuse of Drugs Act 1971. Those who distribute this Class C drug can now face 14 years imprisonment – the same maximum sentence that applies to individuals who cause death by dangerous driving, and four years more than the maximum penalty for sexual assault. So what exactly is khat, and why has it attracted such harsh legislation? (See also: Khat: Update - Ban to be implemented on the 24th of June)

 3. Qat ban: UK police officers told to use their discretion in enforcement

  22 ဇွန်လ 2014
  Other news

  Police have been officially advised to use their discretion in deciding how to enforce the ban on qat, a mild herbal stimulant, that has been widely used in Britain's Somali, Yemeni and Ethiopian communities. Official guidelines from the Association of Chief Police Officers tells constables that in applying a "three strikes" enforcement policy they should take into account that qat has "historically not been a controlled drug and was part of the culture of certain communities linked to the Horn of Africa." (See also: Stimulant khat banned as illegal class C drug in UK)

 4. Nieuwe publicatie van het Transnational Institute raadt de regering af khat te verbieden

  11 ဇန်နဝါရီလ 2012
  Press release

  faDe engelstalige briefing Chewing over Khat Prohibition rekent af met de effectiviteit van een ban, zoals is gebleken uit andere Europese landen. Problematisch gebruik hangt nauw samen met andere social problemen en is geen reden tot verbod. Andere oplossingen zijn te prefereren.

  application-pdfPDF versie persverklaring