ရွမ္းတပ္မေတာ္တစ္ခု၏ ခရီးရွည္ခ်ီတက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာမႈ

ခြန္ေဆလုံ၏* ျမန္မာပိုင္းသုံးသပ္တင္ျပခ်က္
03 May 2022
Article

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ရွမ္းျပည္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားအျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာ (၂) ခုရွိခဲ့ပါသည္။ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS)ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ တေအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕(TNLA)တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုအၾကား ထိေတြ႕ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ (ကိုးကန႔္)ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု(MNDAA)တို႔သည္ ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းေဒသ အထူးသျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းရွိ မုန္းကိုးႏွင့္ ေဖာင္းဆိုင္ေဒသမ်ား၌ မီးကုန္ ယမ္းကုန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈ အလြန္မ်ားျပားသည္ဟု ယင္းနယ္ေျမတစ္လႊားရွိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားက စစ္ေကာင္စီကို ဆက္လက္ေတာ္လွန္ လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္း-ကယားနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွလြဲ၍ ရွမ္းျပည္၏ က်န္ေဒသမ်ား၌မူ အမွတ္မထင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ အေသးစားထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသာရွိေနခဲ့သည္။

RCSS စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား၊ လြယ္တိုင္းလွ်ံ။ ဓါတ္ပံု
RCSS စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား၊ လြယ္တိုင္းလွ်ံ။ ဓါတ္ပံု / Photo credit TNI

RCSS ၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးအစ

RCSS ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(EAOs)အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡကို နားလည္လိုပါက ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေနသိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၌ ဘိန္းဘုရင္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ခြန္ဆာ(ခ်န္ရွီဖူး) စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး “ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္”ဟု အမည္ရသည့္ MTA စိုးမိုးခဲ့သည့္ေခတ္ကို ရွမ္းျပည္သမိုင္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထား၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ေႏွာင္းပိုင္းကာလ၌ ဟိုမိန္းႏွင့္ ထိုင္း နယ္စပ္ ဒြိဳင္လန္းေဒသတို႔ကို အမာခံေျခကုပ္ယူထားသည့္ MTA သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားတစ္ေသာင္းေက်ာ္ သည္အထိ အင္အားႀကီးလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ MTA တပ္မႉးမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အဆက္အစပ္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္အႏွံ႔ရွိ နယ္ေျမေဒသအမ်ားအျပားသို႔တိုင္ တပ္အင္အားမ်ားကို ျဖန႔္ခ်သြားႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(SLORC) အာဏာရယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါ MTA အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြင္း နဝတအစိုးရသည္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(CPB)ကို တပ္တြင္းအာဏာသိမ္း၍ ခြဲထြက္သြားခဲ့ၾကသည့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UWSA)ႏွင့္ MNDAA အပါအဝင္ အျခား EAOs မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ MTA ႏွင့္ UWSA အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် တပ္မေတာ္၏ အကူအညီရယူ၍ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ MTA ဌာနခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္ ဝတပ္ဖြဲ႕မ်ားႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဒြိဳင္လန္းတိုက္ပြဲႀကီးျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ သူမ်ားက အဆိုပါစစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအက်အရႈံး အလြန္မ်ားခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျခာက္လွန႔္ေနခဲ့သည့္ အိပ္မက္ဆိုးႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုသြားခဲ့ ၾကသည္။ UWSA ႏွင့္ MTA တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ ေရကုန္ေရခန္းမေလွ်ာ့ စတမ္း အျပင္းအထန္အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း MTA၊ UWSA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား လြန္ဆြဲအားၿပိဳင္မႈသည္ ႐ိုးရွင္းသည့္ တစ္ပြဲတိုးတိုက္ပြဲသက္သက္မဟုတ္ခဲ့ဘဲ အျခားအက်ိဳးစီးပြားေပါင္းမ်ားစြာ လုံးေထြးပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကသည့္ “ေဝညီအစ္ကိုမ်ား”အနက္ ေဝေရွာက္ကန္းသည္ ခြန္ဆာႏွင့္အတူ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဆုေငြထုတ္ခံခဲ့ ရသည္။ ၎အေနျဖင့္ ယခင္အခ်ိန္က ခြန္ဆာႏွင့္လက္တြဲ၍ စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္လင့္ကစား MTA အေပၚ အၿငိဳးအာဃာတႀကီးမားသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္း ေနာက္ပိုင္း၌ ခြန္ဆာကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရရန္ၿငိဳးထားသည့္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ရန္သူေတာ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ UWSA စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးအေ႐ြ႕သစ္၌ ေဝေရွာက္ကန္း ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ေတာင္ပိုင္းေဒသ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အလြန္ဩဇာႀကီးသည့္ ရာထူးေနရာ သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားက ဒြိဳင္လန္းတိုက္ပြဲကို ျဖစ္ပြား ေစခဲ့သည့္ ေမာင္းႏွင္ အား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ့သည္ဟု နယ္ခံမ်ားက သုံးသပ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္လည္း အလားတူအေရးပါသည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ USWA ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ MTA အေပၚသံသယမကင္းရွိသည့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကသည္။ MTA ရာထူးစဥ္၌ တာဝန္ယူထားၾကသူမ်ားသည္ စစ္ေအးကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ နယ္စပ္ေလာက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည့္ ကူမင္တန္(KMT)အက်ိဳးစီးပြား မ်ားႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ KMT ၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေဘက်င္းအစိုးရသည္ KMT ကို အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူထားဆဲျဖစ္သည္။ UWSA အေနျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အလိုက္တသိ ေထာက္ပံ့မႈကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ိဳး၌ ဝါရင့္တပ္မႉးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးကန္း႐ြက္သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေျမာက္အမ်ား ႏွင့္အတူ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအေရာက္တြင္ MTA မွ ခြဲထြက္သြားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(SSNA)ဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး နဝတအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါခြဲထြက္မႈ၏ လက္ငင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ MTA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး ယင္းအေပၚ ရႈျမင္သုံးသပ္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကြဲလြဲလာခဲ့သလို တ႐ုတ္အုပ္စုႏွင့္ ရွမ္းအုပ္စုအၾကား သံသယစိတ္မ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္း၌ SSNA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည့္ သက္တမ္းရင့္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ SSPP ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕သြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ သည္လည္း အလြန္အေရးပါသည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSA) ဟုသိခဲ့ၾကသည့္ SSPP ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ ၍ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ပင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ SSPP သည္လည္း ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ခြဲထြက္မႈအကြဲအၿပဲဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားကို MTA ဆီသို႔ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဤအေ႐ြ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ SSPP ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ဗကပႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း UWSA တို႔ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သြားေစရန္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့သည့္ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ရႈျမင္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ SSPP သည္ UWSA ႏွင့္ ယခင္ဗကပအဖြဲ႕ဝင္အင္အားစုမ်ားနည္းတူ နဝတအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ SSPP ႏွင့္ SSNA တို႔ပူးေပါင္း၍ “ရွမ္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ(SSPC)”ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းက MTA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အဖက္ဖက္မွ တိုးပြားလာေနသည့္ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ခြန္ဆာႏွင့္ MTA ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔၌ တပ္မေတာ္ထံသို႔ အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဤသေဘာတူညီ ခ်က္ေအာက္၌ လက္နက္ခ်အညံ့ခံခဲ့ၾကရသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ်ရွိမည္ ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ အစီအစဥ္မရွိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ လက္နက္ခ်လိုက္ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေနရာေဒသအသီးသီးရွိ MTA တပ္စခန္းမ်ားမွ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအားလုံး ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ လက္နက္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ အၾကပ္တပ္သားမ်ားသည္ ဝမ္းေရးအတြက္ ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ‘နဝတ’အစိုးရသည္ MTA တပ္မႉးအခ်ိဳ႕ကို ျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္၍ တပ္မေတာ္၏ အာဏာစက္ေအာက္ရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ခြဲေဝေနရာခ်ထားေပးခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕သည္ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ ေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိမိတို႔အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမည္သို႔ဆက္ျဖစ္လာမည္ မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မည္သို႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရ မည္မွန္းမသိတဲ့ မေရမရာဘဝမ်ိဳးျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ရသည္။

အလားတူပင္ ခြန္ဆာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ MTA တပ္ဖြဲ႕ဝင္တိုင္းက လက္ခံသေဘာတူျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ကိုလည္း အေလးအနက္မထားခဲ့ၾကေပ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ MTA ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားအၾကား ရွမ္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒျပင္းထန္သည့္ အင္အားစုမွလာေသာ ယြတ္ဆစ္ဦးေဆာင္သည့္ ငယ္႐ြယ္သူအရာရွိ တစ္သိုက္ ခြဲထြက္သြားခဲ့ၿပီး RCSS ဟုေခၚသည့္ တပ္ဖြဲ႕သစ္တစ္ခု ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။** အေစာပိုင္း၌ ၎တို႔၏ ယခင္အမည္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္(SURA) ဟု သိခဲ့ၾကသည့္ ၎တို႔သည္ MTA ၏ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈရရွိေစရန္ ျပန္လည္စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳခဲ့ၾကသည္။ နဝတအစိုးရသည္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားကို လိုေလေသးမရွိ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈဒုကၡေပါင္းစုံျဖင့္ တကြဲတျပားျပန႔္က်ဲ ေနၾကၿပီး သာမန္အရပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမျပဳတတ္ၾကသည့္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား အတြက္ မည္သည့္ လူမႈဖူလုံေရးအေထာက္အပံ့မွ် ေပးအပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မည္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ကိုမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ကစဥ့္ကလ်ားဆက္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ယခင္ SURA ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ စုစည္းေစႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူယြတ္ဆစ္သည္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို အလံတစ္ခုတည္း ေအာက္ ေပါင္းစည္းသြားႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ိဳးေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းနယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ SSPP ႏွင့္ SSNA တို႔ကို စတင္ဆက္သြယ္မွု ျပဳခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနခဲ့သည္။ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္း(SSO)ဟူသည့္ ေတာ္လွန္ေရးထီးရိပ္တစ္ခုတည္းေအာက္၌ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားကို SSPP ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို SURA တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ နယ္ေျမခြဲသြားမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆုံး၌ မည္ သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမွ် မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

ရွမ္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေပါင္းစည္းသြားမည့္အေရးကို တားဆီးဟန႔္တားရန္ရည္႐ြယ္၍ တပ္မေတာ္ဖက္က ထိုးစစ္ႀကီးဆင္ႏြဲလာခဲ့ျခင္းကလည္း ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးကို အားသစ္ေလာင္းမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းႏွင့္အတူ ရွမ္းသမိုင္း၏ အေမွာင္ဖုံးသည့္ကာလမ်ား လိုက္ပါလာ ခဲ့ေတာ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းေဒသ ကြန္ဟိန္းႏွင့္ မိုင္းပန္ဧရိယာတစ္ေလွ်ာက္ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ “ျဖတ္ေလးျဖတ္”စစ္ဆင္ေရးသည္ ေက်း႐ြာေပါင္းႏွစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လူေပါင္းသုံးသိန္းေက်ာ္၏ အိုးအိမ္မ်ားပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန႔္ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၊ ထိုင္းနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားခဲ့သည့္ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္က ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၌ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့သည္။ ကမာၻ႔မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌ သတင္းေခါင္းစည္းျဖစ္မလာခဲ့သလို ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္ အပံ့မ်ား ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားျပတ္လပ္ေနခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို ဦးခ်ိဳးရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ခုတ္ရာတစ္ျခားရွရာတစ္ျခား ရလဒ္ မ်ိဳးျဖင့္သာ အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္သူလူထုမ်ားက MTA လက္နက္ခ် အညံ့ခံ၍ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ယခုလို တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သြားခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္နက္မရွိေတာ့သည့္ အတြက္သာ ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရွမ္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ နဝတအစိုးရကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အေရာက္ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(SPDC)ျဖင့္ အစားထိုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ဆက္တိုက္ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္လႊား တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖန႔္ခ်ထားသည့္ SSNA သည္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ပန္ညဳေဒသအနီးရွိ ခိုင္းဆင္နယ္ေျမကို ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွား ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေစာဝ္ကန္း႐ြက္ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္သည္ အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသြားရန္ SSNA ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ ဖိအားေပး လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အေနျဖင့္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ေစာဝ္ကႏၷဦးေဆာင္သည့္ တပ္ရင္းတစ္ရင္း လက္နက္ခ်အညံ့ခံသြားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ နဝတ-နအဖအစိုးရလက္ထက္၌ တပ္တြင္းခြဲထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕ လက္လြတ္ဆုံးရႈံး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့သည့္ SSPP အေပၚ တပ္မေတာ္၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

SSNA ၏ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းကို နအဖအစိုးရဖက္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ အေရာက္တြင္ အေျခအေနတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မွုအေနျဖင့္ SSNA ၏ တပ္မႉးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုင္းယီသည္ ၎၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တရားဝင္ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ျပန္သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးသည့္ ႂကြင္းက်န္ SSNA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္အေျခစိုက္ RCSS ႏွင့္ပူးေပါင္း သြားခဲ့ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ လက္နက္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေျမျပင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနသည္ ဆက္လက္ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ SSPP ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိသည့္ RCSS တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက အင္အားႀကီး EAOsမ်ား အပါအဝင္ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ အႏွံ႔အျပား၌ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဟိုတစ္စု ဒီတစ္စုအလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ SURA ကို RCSS အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မွစ၍ “ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSPP)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း(RCSS)”ဟူသည့္ အရပ္သုံးအေခၚျဖင့္ လူအမ်ားသိရွိလာၾက ေတာ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA - ရွမ္းႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခု

နဝတ/နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေခၚယူက်င္းပမႈမျပဳမီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒမူၾကမ္းကို အေခ်ာသတ္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ အေရာက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေပါင္းပါ တပ္ဖက္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း-စစ္ အစိုးရစနစ္သစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိမိတို႔၏ စစ္ယူနီ ေဖာင္းမ်ားခြၽတ္၍ အရပ္ဝတ္ လဲခဲ့ၾက ေတာ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အာဏာရလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤအခင္းအက်င္း မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္တစ္ခုကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဤအေ႐ြ႕သည္ လက္နက္ပဋိပကၡဒဏ္ျဖင့္ အကြဲကြဲအၿပဲၿပဲျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳး၌ အဓိကက်သည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အားလုံး လႊမ္းၿခဳံပါဝင္မႈရွိခဲ့သည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း SSPP၊ RCSS ႏွင့္ UWSA တို႔အပါအဝင္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ EAOs အမ်ား အျပားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေခၚယူက်င္းပလာခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ ရေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အတက္အက်အလွည့္အေျပာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ စခန္းသြားေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ သမၼတ သက္တမ္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာမႈမရွိေတာ့သျဖင့္ ၎ႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစိုးရသက္တမ္း မကုန္ဆုံးမီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္လိုလားေနခဲ့ၾကသည္။ အဓိကအင္အားႀကီး EAOs မ်ားမဆုံး ျဖတ္ႏိုင္ေသးသည့္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မွ အခ်ိဳ႕ကို တမင္ခ်န္ထားခဲ့သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ RCSS ႏွင့္ အျခား EAOs ၇ ဖြဲ႕ သာလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ လက္မွတ္ထိုး ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ SSPP၊ UWSA ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း(KIO)ကဲ့သို႔ေသာ EAOs မ်ားသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္လာခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အျပည့္အဝေက်နပ္အားရမႈမရွိေသးသျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကေပ။

ဤနည္းအားျဖင့္ အကြဲအၿပဲအသစ္တစ္ခု ထပ္မံေပၚထြက္လာခဲ့ျပန္သည္။ NCA ကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း RCSS အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ထံမွ ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွား သြားလာခြင့္လိုင္စင္ ရရွိသြားသကဲ့သို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္၌လည္း ယခင္က RCSS အရာရွိမ်ား အတြက္ တံခါးပိတ္ေနခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား တံခါးပြင့္လာခဲ့သ ျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီသို႔ သြားလာစကားေျပာဆိုခြင့္ ရရွိ လာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးခင္ အထိ RCSS အတြက္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေနာက္တက္လာသည့္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို “၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ” ဟု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NLD ကိုယ္တိုင္လည္း SSPP အပါအဝင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ EAOs အမ်ားစုကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၾကရန္ စည္း႐ုံးေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ NLD အစိုးရသက္ တမ္းအတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး(LDU) ဟူသည့္ ေနာက္ထပ္ EAOs ႏွစ္ဖြဲ႕သာ လွ်င္ ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ NCA အဖြဲ႕ဝင္ EAOs စုစုေပါင္းဆယ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္။

NCA သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္၏ NCA ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အဓိကအားျဖင့္ TNLA၊ MNDAA ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ကဲ့သို႔ ေသာ EAOs အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္သည္ အထူးတလည္ေျခဆြဲထားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားလည္း အေသာမတတ္ႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တစ္ခုကို ခင္းက်င္းေန သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလိုလိုပင္ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္နက္ခ်အညံ့ခံရန္ ရန္လိုသည့္ပုံစံျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္စ တင္ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္နက္ခ်အညံ့ခံရန္ ဆႏၵမရွိပါက EAOs မ်ားအေန ျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၾကရန္ လိုလားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားခံခဲ့ရသည့္ EAOs မ်ားအၾကား SSPP သည္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္စစ္သည္မ်ားအၾကား သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစသည္အထိ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ သျဖင့္ SSA ၏ တပ္ရင္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တပ္ရင္း ၃ ႏွင့္ ၇ သည္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူလိုက္သျဖင့္ တပ္ရင္း ၁ သည္သာလွ်င္ SSPP/SSA ဖြဲ႕စည္းပုံအတြင္း ဆက္လက္က်န္ရွိေနခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ SSA ၏ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ စိန္ေက်ာ့အေျခစိုက္စခန္းႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ကာလိအေျခစိုက္စခန္းမ်ားသည္လည္း ျပည္သူ႔စစ္တပ္စခန္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အေျခ စိုက္ အုံမူတပ္စခန္းကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SSPP ၏ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္စခန္း တစ္ခုတည္းကသာ လွ်င္ SSA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အဓိကအမာခံတပ္စခန္းအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေတာ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ဆက္လက္အသက္ဝင္ေနဆဲကာလျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္း သြားရန္ SSPP ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ဖက္မွ အႀကီးစား စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ လာခဲ့သည္။ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု SSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဌာနခ်ဳပ္က်မသြားေအာင္ အဆုံးထိ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။

သို႔ေသာ္လည္း SSPP ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဖိအားမ်ားသည္ ေလ်ာ့သြားသည္မရွိဘဲ ဆက္လက္တိုးပြားေန ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေ႐ြ႕ ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် SSA ၏ တပ္ရင္း ၁ အေနျဖင့္ ယခင္က SSPP ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ က်ယ္ျပန႔္လွသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ဝန္ပိလာခဲ့ၿပီး စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ကို အေျချပဳလႈပ္ရွား ေနဆဲျဖစ္သည့္ RCSS သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသေန ရွမ္းလူထုအမ်ားအျပားအတြက္ အားကိုးစရာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္၊ သိႏၷီႏွင့္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူငယ္လူ႐ြယ္အမ်ားအျပားသည္ RCSS ၌ စစ္မႈထမ္းရန္ အတြက္ ေတာင္ပိုင္းေဒ သသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားက NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ယခင္ SSNA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိခဲ့ဖူးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္ RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မႏၲေလး-မူဆယ္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္လာၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းကလည္း ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ MTA လက္နက္ခ်ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သင္ခန္းစာေပးခဲ့ ပုံရသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာကို ေရာင္းတန္းတင္သည့္ အေနျဖင့္ RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခင္ SSNA ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ရ ယူလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ အမ်ားအျပားက ရဲတင္းေျဗာင္က် လြန္းသည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထင္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲ ေနခဲ့ၾကသည္။ RCSS တပ္ ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းကနဦးအဆင့္၌ SSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္နားလည္မႈ ရယူခဲ့ၾကပုံေပၚသည္ဟု သုံးသပ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အေစာပိုင္းကာလ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ တပ္မ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခဲ့စဥ္က RCSS သည္ SSPP ၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အထူးသျဖင့္ TNLA ႏွင့္ KIO ကဲ့သို႔ေသာ အျခားနယ္ခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈရွိခဲ့သည္ဟု အမ်ားအျပားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ RCSS တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မိုင္းကိုင္(မုန္းကိုင္)၌ အထိုင္ခ်၍ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ ႏွင့္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူလာႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ဟူးဆြန္ေဒသတြင္လည္း အခိုင္အမာေနရာယူလာ ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပ်ားရည္ဆမ္းကာလတိုင္းသည္ ရွည္ၾကာမႈမရွိဘဲ တိုေတာင္းတတ္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ား၌ RCSS ႏွင့္ SSPP အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား တျဖည္းျဖည္းစိပ္လာခဲ့သည္။ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ ခဲ့ၾကေပ။ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဆိုး႐ြားျပင္းထန္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္လာရသည့္အထဲ အခ်ိဳ႕ေသာခ႐ိုင္ေဒသမ်ား၌ SSPP ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို RCSS ခန႔္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ အစားထိုးခန႔္အပ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပိုမိုႀကီးမား လာခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ SSPP ႏွင့္ RCSS ဟူသည့္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးတပ္ ႏွစ္တပ္ၾကား တစ္ဖက္ဖက္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မည့္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ေထာက္ပံ့ရေတာ့မည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္။

လႏွင့္ခ်ီၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် SSPP ၏ အနီးကပ္ဆုံး မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ TNLA ႏွင့္ပါ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းက လည္း ၎တို႔ကို ပိုမိုေသြးကြဲသြားေစခဲ့ျပန္သည္။ SSPP သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ TNLA၊ KIO၊ MNDAA၊ UWSA ႏွင့္ AA ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍လက္တြဲလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အတူ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီ(FPNCC)ကို ဝိုင္းဝန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္လႊား တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္း ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ ရွည္ၾကာလာခဲ့ ၿပီျဖစ္ၿပီး တေအာန္းေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားသည္လည္း SSA ၏ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ခဲ့ဖူးၾကသည့္ ရာဇဝင္ရွိသည္။ အမွန္တကယ္တမ္း၌လည္း တေအာန္းတပ္မႉးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ စိုင္းေဆလင္း(လွေအာင္) သည္ SSPP ၏ ဥကၠဌတာဝန္ကိုပင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ထပ္ပို၍မ်က္စိလည္ ရႈပ္ေထြးစရာအျဖစ္ SSPP ၏ တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္အေျခ စိုက္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလုံးနီးပါးကို ဝတိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

RCSS ႏွင့္ TNLA အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက SSPP အဖို႔ ၾကားညႇပ္ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သျဖင့္ ပဋိပကၡေရခံေျမခံအခင္းအက်င္းသည္ အဆိုးဆုံးအေျခအေနသို႔ ဦးတည္လာခဲ့ ေတာ့သည္။ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္စခန္းမ်ား၌ TNLA ႏွင့္ SSPP တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတူတကြေနထိုင္ၾကသျဖင့္ RCSS ႏွင့္ TNLA-SSPP တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား မလိုလားအပ္သည့္ ေဘးပန္း တိုက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

နယ္ခံမ်ားအၾကား မေက်မခ်မ္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေန၌ ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ပါဝင္ကူညီ ေပးခဲ့သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ား ထပ္မံေပၚ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ SSPP၏ ေရွ႕တန္းေျမျပင္တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ရက္အနည္း ငယ္ခန႔္သာေနထိုင္၍ RCSS ဝင္ေရာက္ေနရာယူႏိုင္ေစရန္ ျပန္လည္စြန႔္ခြာေပးခဲ့သည္ဟူသည့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားလည္း ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားက SSPP ႏွင့္ RCSS လိုလားေထာက္ခံသူမ်ား အၾကား ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္သည့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစၿပီး အခ်င္းခ်င္း သံသယႀကီးလာ ေစခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လည္း တပ္မေတာ္သည္ RCSS အတြက္ လိုအပ္သည့္ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားကိုပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟူသည့္ ေကာလဟာလမ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ခဲ့သည္။ ေနာင္ငါးႏွစ္အၾကာ၌ ဤေကာလဟာလမ်ား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာလာသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္အထိ လိုက္လံတိုက္ထုတ္မႈေၾကာင့္ SSPP ႏွင့္ TNLA ပူး ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ RCSS တို႔အၾကား ရွမ္းေျမာက္တစ္ခြင္ ျဖစ္ပြားသြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္ဖက္က ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လမ္းမႀကီးမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တပ္ျဖန႔္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲေျပာဆို ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာ ခဲ့ျပန္သည္။

ဤဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ယခင္က မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၾကသည့္ SSPP ႏွင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အၾကား သံသယတႀကီး ခါးသီးသည့္ရန္သူေတာ္မ်ားသဖြယ္ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ လာရေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဤတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ RCSS သည္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သလို SSPP သည္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ဤတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသည္ ခိုလမ္အေျခစိုက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္တိုင္းမႉး အပါအဝင္ ဒုတိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ သြားသြားလာလာ ရင္းႏွီးသည့္ဆက္ဆံေရးရွိၿပီး အဆက္အသြယ္ မကင္းၾကသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိထားၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရးအကဲခတ္သူမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္စစ္မ်က္ႏွာ(တိုက္ပြဲ) တစ္ခု ထပ္မံမဖြင့္ရေလေအာင္ ထိန္းသိန္းဖို႔အတြက္ ၎တို႔ကို အတိုက္အခံျပဳ ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ ေနၾကသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ ခိုက္ရန္ေစာင္လာေစမည့္ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိတမင္ဖန္တီး၍ “ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မည့္” နည္းဗ်ဴဟာကို ခ်ကစားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစဥ္အဆက္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕မ်ားကို ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔ကသာ လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ အေသးစားထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္ စီ(SAC)မွ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေနာက္ပိုင္း “ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး”မဟာဗ်ဴဟာကို အ သက္သြင္းရန္ႀကိဳးပမ္း ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ား ႐ုတ္ခ်ည္းက်ယ္ေလာင္လာခဲ့ျပန္သည္။ စစ္ေကာင္စီ(SAC) အာဏာလုယူသြားခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံသည္ လုံးဝ ကြၽမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြား ေတာ့သည္။

စစ္ေကာင္စီ၏ အာဏာသိမ္းမႈ - ဆူလြယ္ႏွပ္လြယ္ေခတ္သစ္တစ္ခု ေမြးဖြားလာျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာရွိ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတို႔သည္ စစ္ေကာင္စီအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲသြား ေတာ့သည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ စစ္တပ္၏ ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းမႈ မ်ားကို ေတာ္လွန္အံတုမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(CRPH)၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီ (NUCC)၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား(PDFs)ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးရပ္ဝန္းသစ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မႏိုင္မနင္းကိုင္တြယ္ေနရသည့္ အခင္းအက်င္း၌ တပ္မေတာ္၏ မဟာ ဗ်ဴဟာသမားမ်ားသည္ ရွမ္းတပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ရင္း အလုပ္ရႈပ္ေနေစရန္ႏွင့္ အသစ္ေပၚထြန္း လာသည့္ PDFs တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ အစကတည္းက ႀကိဳတင္တားဆီးထားရန္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္လာေစမည့္ မီးေလာင္ရာေလပင့္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္အသုံး ခ်လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲ ခတ္မ်ား သုံးသပ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းအမ်ိုးသားေန့တြင္ ရြက္ဆစ္မွ မိန့္ခြန္းေျပာျကားစဥ္။ ဓါတ္ပံု
ရွမ္းအမ်ိုးသားေန့တြင္ ရြက္ဆစ္မွ မိန့္ခြန္းေျပာျကားစဥ္။ ဓါတ္ပံု / Photo credit TNI

ေရွးယခင္ကအခ်ိန္ကကဲ့သို႔ပင္ အျခားပေယာဂမ်ားလည္း သူ႔ေနရာႏွင့္တူ အသက္ဝင္လာခဲ့ျပန္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စတင္ပ်က္ျပယ္လာသည့္ သို႔မဟုတ္ တင္းမာလာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ဆက္လက္အသက္ဝင္ေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ NCA ၌ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ RCSS ႏွင့္ အျခား EAOs အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစုေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕(PPST)ဟု သိလာၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႕မႈပုံစံကို ပြဲထုတ္လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ အျခားတစ္ဖက္ရွိ FPNCC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ အျခား EAOs မ်ားကလည္း အလြန္သတိဝိရိယရွိေနခဲ့ၿပီး SSPP၊ TNLA ႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ သည္ ရပ္တည္ခ်က္မျပတ္သားသည့္ RCSS ကို ဝိုင္းဝန္း တိုက္ခိုက္ရမည့္အခ်ိန္က်လာၿပီေလာဟုပင္ ေတြးထင္စရာျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တင္းမာမႈမ်ား တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ တိုးပြားျမင့္တက္လာေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္ဖိအားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ SSPP၊ UWSA ႏွင့္ အျခား FPNCC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္း လိုလို တံခါးဖြင့္ထားေပးသည့္ တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာလဟာလ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးအခင္းက သံေခ်ာင္းေခါက္ လိုက္သလိုပင္ “အေနာက္တံခါး”လုံၿခဳံေရးသည္ တ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာသမားမ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးပါလာခဲ့သလို ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို သြယ္တန္းထားခဲ့သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေဘက်င္းအစိုးရအတြက္ အဖိုးတန္သည့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအင္အား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမပုံကို မည္သည့္ရႈေထာင့္ကၾကည့္ၾကည့္ ယခုလိုႏိုင္ငံေရးလႈိင္းေလ ထန္ေနသည့္ကာလ၌ ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ျမန္မာ့“အေနာက္တံခါး”၏ အေရးပါမႈကို အထင္းသားေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ထိုအခ်ိန္ထိ RCSS ႏွင့္ PPST တို႔သည္ ေဘက်င္းအစိုးရအတြက္ “အေနာက္တိုင္းလိုလားသူမ်ား”စုဖြဲ႕ေနသည္ဟု ရႈျမင္ထား သည့္ CRPH ႏွင့္ NUG တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား အမ်ားျပည္သူလိုလားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း PPST ၏ ၾကားျဖတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြတ္ဆစ္က CRPH ႏွင့္ NUG တို႔ကို စတင္ဆက္ သြယ္လိုက္ၿပီဟူသည့္ သတင္းမ်ားေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္အရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏နယ္စပ္နား၌ အေနာက္ တိုင္းလိုလားသည့္ မဟာမိတ္အင္အားစုတစ္ရပ္ လာေရာက္ထူေထာင္မည္ကို သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟူသည့္ သတင္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း “ရွမ္း-တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသမွာ အေမရိကန္လုပ္ M-16 တစ္လက္မွ မျမင္ခ်င္ဘူး ”ဟူသည့္ ႀကဳံးဝါးသံမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ၿပိဳင္ဖက္အင္အားစုမ်ား ၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နမ့္ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကားရွိ ၎တို႔၏ တပ္စခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာ၌ SSPP တပ္ဖြဲ႕မ်ား ခ်က္ျခင္းအစားထိုးေနရာယူလိုက္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း တပ္ေပါင္းစုအသြင္ေဆာင္ၿပီး အင္အားအလုံးအရင္း၊ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္ အျပည့္အစုံျဖင့္ နမၼတူေဒသမွစတင္ကာ RCSS တပ္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္လိုက္လံထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ ၾကေတာ့သည္။ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ား၊ ပင္လုံအထိ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ မတ္လအေရာက္တြင္ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ဆုတ္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တို႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ ခ်ီတက္မႈစတင္ခဲ့သည့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ေဒသအေျခစိုက္နယ္ေျမမ်ားအထိ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားေတာ့သည္။ လုံးဝေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ဆုတ္ခြာ မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္မႈ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္တိုက္ပြဲတြင္မွ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္း တားဆီးျခင္းမရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္႐ုံသာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး ရွမ္းတပ္ႏွစ္တပ္စလုံးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားသြားခဲ့သည္။ SSPP တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပင္လုံ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါက်မွသာ စစ္ေကာင္စီ အရာရွိမ်ားသည္ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ SSPP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို၌ UWSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ RCSS ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လြိဳင္တိုင္းလ်န္းဆီသို႔ဦးတည္၍ အေရွ႕ဖက္မွဖိထားခဲ့သည္။ အေစာ ပိုင္းထိေတြ႕တိုက္ပြဲ မ်ားအတြင္း ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပၚထြက္လာ ခဲ့သည္။

ဤအခ်က္က လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွမ္းေရခံေျမခံအခင္းအက်င္း ေရာက္ေနသည့္ေနရာကို ထင္ဟပ္ျပ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးအတိုင္းအတာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္၌ RCSS သည္ ၎တို႔၏ ၂၀၁၅ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ရွမ္းေျမာက္ နယ္ေျမ ေဒသမ်ားမွ ကန္ထုတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အေ႐ြ႕အတြင္း မဟာမိတ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ အားေပးကူညီမႈ ရရွိခဲ့ပုံေပၚသည္။ အေပၚယံၾကည့္ပါကလည္း လတ္တေလာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အားၿပိဳင္မႈအသြင္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ေသခ်ာသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ RCSS သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ၌ သာယာခဲ့မိပုံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါမ်က္ႏွာသာေပးမႈသည္ တ႐ုတ္ဖက္က FPNCC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ UWSA ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေရးကို အဓိကထားလာသည့္အခါ သိသိသာသာေဘးေရာက္ သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရအၾကား လြန္ဆြဲအားၿပိဳင္မႈအပါအဝင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနမ်ား ဆက္ရွိေနသည့္ အခင္းအက်င္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားသည္ ျပင္ပအက်ိဳးစီးပြားမ်ား ႀကိဳးဆြဲရာကရသည့္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါက အမွားႀကီးမွား သြားပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိဘာသာဖန္တီးလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ရွမ္းျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး ကိုသာ လိုလားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မေရရာမေသခ်ာသည့္ အနာဂတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအတိေရာက္ ေနရသည့္အခ်ိန္၌ ယခုသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္အေျခစိုက္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္း၏ ရွမ္းေျမာက္ေဒသသို႔ စစ္ခ်ီ၍ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာလာခဲ့သည့္ အခင္းအက်င္းကိုသာ မီးေမာင္းထိုးျပ လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡသံသရာႏွင့္ ယင္းကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ပ်က္ ကြက္မႈေပၚ သင္ခန္းစာယူ၍ လူထုလူတန္းစားတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္တစ္ခုကို ဘုံအက်ိဳးစီးပြားတစ္ ရပ္အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။ အတိတ္၏ အဆိုးေက်ာ့္သံသရာ ေနာက္တစ္ပတ္ျပန္ မလည္သင့္ေတာ့ေပ။

* ခြန္ေဆလုံသည္ ျပည္တြင္းရွမ္းႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနသူတစ္ဦး၏ ကေလာင္အမည္ျဖစ္သည္။

** MTA သည္ ခြန္ဆာ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာရွမ္းတပ္မေတာ္၊ ဂြန္ဂ်န္(မိုးဟိန္း)ဦးေဆာင္သည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ရွမ္း ျပည္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသ SSPP ခြဲထြက္အဖြဲ႕တို႔၏ စုေပါင္းအင္အားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၁၉၈၅ စုဖြဲ႕မႈအားျဖင့္ အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။