Search results

20905 items
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း -

  02 March 2017
  Policy briefing

  ဤမူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ ျပႆနာအတိမ္အနက္ကို နက္နက္နဲနဲျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္နားလည သေဘာေပါက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၁ ေရးဆြဲျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အသီးသီးပါရွိေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၅) ရပ္အေပၚ အေျခတည္၍ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔မ ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ အေလ့အထ သာဓကမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 2. Opinion: PPPs lead to dangerous debts for developing countries

  María José Romero, Mathieu Vervynckt
  01 March 2017
  Opinion

  For many years, public-private partnerships have been promoted by governments and financial institutions as a way to pay for development projects such as roads, schools and hospitals.

 3. Addressing drug problems in Myanmar

  28 February 2017
  Policy briefing
  Time has come to embrace a different approach and adopt policies that are based on public health, community safety, human rights and development. Only such policies will deliver on the promise to improve people’s lives; only such policies will truly allow Myanmar to reduce the harm caused by problematic drug use, trafficking and production.
 4. Photo credit: Sativa Nusantara Foundation, Indonesia

  Ganja di Indonesia

  • Dania Putri, Tom Blickman
  24 February 2017
  Policy briefing

  Penggunaan ganja tidak pernah menimbulkan masalah besar di Indonesia, namun kebijakan prohibitionist (pelarangan) tetap diberlakukan sampai sekarang. Meskipun prevalensi konsumsi ganja cukup tinggi, diskusi lokal atau nasional terkait kebijakan ganja jarang sekali dilakukan. Hal ini juga diperburuk oleh sikap anti-narkotika serta kegagalan institusi publik dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang berbasis ilmiah. Karena perundang-undangan anti-narkotika yang berlaku saat ini, terdapat banyak hambatan dalam proses penelitian tentang ganja, baik dari segi medis maupun antropologi.

 5. Keynesianism in the Great Recession

  • Walden Bello
  22 February 2017
  Paper

  The derailment of progressive Keynesianism by Obama’s conservative, technocratic Keynesianism resulted in a protracted recovery, continuing high unemployment, millions of foreclosed or bankrupt households fending for themselves, and more scandals in a Wall Street where nothing had changed. Obama did not pay for this tragic outcome in 2012, but Hillary Clinton did in 2016.

 6. The Bail Out Business

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 February 2017
  Report

  The Bail Out Business is the most comprehensive and thorough analysis of the steps taken since the 2008 financial crisis to understand who benefits from rescue packages in the EU. Above all, it highlights the role of the Big Four (audit firms) and a small coterie of financial consultancy firms in the business of designing and implementing bail out programs in EU Member States.

 7. El negocio del rescate

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 February 2017
  Report

  El negocio del rescate es el informe más completo y riguroso para entender quién se ha beneficiado de los paquetes de rescate bancario que se han desplegado en la UE desde 2008 para hacer frente a la crisis. Por encima de todo, destaca el papel que desempeñan las Cuatro Grandes (empresas de auditoría del mundo) y un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera en el negocio de diseñar y aplicar paquetes de rescate bancario en los Estados miembros de la UE.

 8. Golpes mortales al poder corporativo

  Gonzalo Berrón, Brid Brennan
  21 February 2017
  Article

  En 2016 los efectos del capitalismo en su fase contemporánea comenzaron a cobrar sus víctimas políticas. Lamentablemente esas víctimas han optado por beneficiar a figuras o posiciones políticas contrarias a aquellas que por mucho tiempo pregonaron y elaboraron el conjunto de las izquierdas altermundistas.

 9. Heal: Do Not Wound

  21 February 2017
  Article

  "Let us continue the pilgrimage to peace – not return to war.” His Eminence Cardinal Charles Bo makes a plea for peace and an end of conflict in Myanmar.

 10. Fatal blows to corporate power

  Gonzalo Berrón, Brid Brennan
  17 February 2017
  Article

  The fallout from the current phase of capitalism has become more manifest globally in 2016, provoking unexpected political responses. However, the people most severely impacted by the current economic crisis have largely chosen to support political figures and positions[i] contrary to those that have been elaborated for years by the alter-globalisation left, also known as the global justice movement.

 11. Brazil: Right Wing Government Undermining Constitution

  Benny Kuruvilla
  17 February 2017
  Multi-media

  Marco Aurelio, prominent leader of the MST (Brazilian Landless Workers Movement), speaks with Benny Kuruvilla on current developments in Brazil. Rightwing politicians have been busy cutting allocations in social sectors, revising labour laws and undermining the progressive Constitution. Social movements such as MST have been in the forefront in creating broad based progressive platforms to oppose the Temer Government. 

 12. Barcelona reorganises public services in the people's interest

  David Hall
  14 February 2017
  Article

  Spain maybe on the edge of a remunicipalisation renaissance, with all the relevant legal, financial and technical issues attracting surprisingly intense interest throughout the state. These trends in Spain provide inspiring examples for other countries too, in Europe and worldwide. On 1st December Barcelona City Council organised a remarkable conference on the topic.

 13. Carta de preocupación sobre el proyecto para ‘modernizar’ el TLC entre la UE y México

  Transnational Institute (TNI), Institute for Policy Studies
  10 February 2017
  Declaration

  El Institute for Policy Studies y el Transnational Institute celebran que la ministra de Comercio holandesa haya solicitado que se repiensen la agenda de negociaciones comerciales de la Unión Europea a fin de que se establezca un mejor vínculo entre la agenda de comercio e inversión y los objetivos de desarrollo equitativo y sostenible. En este contexto, instan a todas las partes implicadas en las negociaciones del TLC entre la UE y México a sustituir la actual agenda de liberalización y desregulación por un acuerdo que regule la inversión de acuerdo con los derechos humanos, las normas sociales, la protección del medio ambiente, la conservación del clima y otros objetivos de desarrollo sostenible como principios primordiales.

 14. rcep-isds

  Pouvoir et culture

  Coumba Toure
  09 February 2017
  Article

  Nous avons la possibilité de créer de nouvelles identité de nouvelles tribus, créer de nouvelle façon de communiquer communication non violente alors depuis toujours les groupes tentent de poser de nouvelle cultures et cela se passe dans les expressions culturelles qui au début sont marginales mais finissent par être normalisées.

 15. Drugs and bullets in Myanmar

  08 February 2017
  In the media

  As more people in Kachin fall victim to drug abuse, Christian group Pat Jasan is taking matters into its own hands.

 16. Resistance in Honduras

  03 February 2017 - Event

  Join us to hear Tomas Gomez Membreno, the current coordinator of the Honduran organisation COPINH, share the story of his community's struggle.

 17. The Immunity of Austerity

  • Luke Shuttleworth
  02 February 2017
  Paper

  The durability of austerity policies in the European Union is due in part to the way neoliberal values such as competition and individual responsibility are perpetuated in popular media. How can movements break this monopoly on information to articulate different values and help mobilise citizens against austerity.

 18. Los Estados Unidos deben anteponer la diplomacia a la guerra

  Phyllis Bennis
  01 February 2017
  Article

  Estas serían las líneas de una política exterior no imperialista y verdaderamente internacionalista.

 19. Aperçu de la concentration foncière en Europe

  • Timothé Feodoroff, Sylvia Kay
  30 January 2017
  Infograph

  Une série d’infographies qui exposent la massive concentration foncière en Europe. Pendant la dernière décennie, l’Europe a perdu un tiers de ses petites exploitations; 3% des exploitations contrôlent 52% des surfaces agricoles; la terre est encore plus inéquitablement répartie que la richesse.

Pages