မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများနှင့် မူးယစ်ဆေး A primer

Publication date:
မြန်မာနိုင်ငံဘိန်းစိုက်ဧရိယာများတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအခြေအနေမှာ မည်သို့ရှိ သနည်း။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲကြသော အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေမှာ မည်သို့ရှိ သနည်း။ ယခုစာစောင်က မြန်မာနိုင်ငံမူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အမျိုးသမီးများနှင့် ကွင်းဆင်းမေးမြန်းခဲ့မှုများအပေါ် အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးမူဝါဒရေးရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကျားမဂျန်ဒါအမြင်ရှု‌ထောင့်အားဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။
cover image

About မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများနှင့် မူးယစ်ဆေး

Publication type
Primer

မူးယစ်ဆေးများအကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ထိန်းချုပ်သော မူဝါဒများနှင့် စပ်လျဉ်းလာလျှင် အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို မသိ၊မရှိ၊မဖြစ်နေသကဲ့သို့ သဘောထား တတ်ကြသလို အဓိကမကျသော ဘေးပန်းစဉ်းစားစရာကိစ္စတစ်ခုလို ယူဆကြလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စများတွင် အပြစ်ပေးအရေးယူလေ့ရှိသော မူဝါဒများကြောင့် ပို၍ပင် ထိရှခံစားရလေ့ ရှိသူတို့မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်နေတတ်ကြသည်။  ယခုစာစောင်တွင် မူးယစ် ဆေးသုံးစွဲသူ အမျိုးသမီးများ၊ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူ အမျိုးသမီးများနှင့် သယ်ယူပေးသူ အမျိုးသမီးများ (အချို့ကိစ္စများတွင် တစ်ကိုယ်စာလောက်သုံးရန်အတွက် ယူဆောင်ပေးရသူများ)၊ ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မူးယစ်ဆေးစျေးကွက်နှင့် တစ်နည်းနည်း ဆက်စပ်နေကြရသော အမျိုးသမီးများ အစရှိသောသူတို့ အရေးတွင် လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုသော လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များလိုအပ်ကြောင်း အလေးထား ရေးသားထားပါသည်။

သို့ရာတွင် အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော ဖိနှိပ်သော မူဝါဒများနှင့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များကို ဒဏ်ခံရသည့်ဘက်ကချည်း ဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ မြင်ပင် မမြင်သာသော်လည်း အမျိုးသမီးတို့သည် အခြေအနေများစွာတွင် ပြုသမျှ နုကြရသူများ မဟုတ်ကြဘဲ ရုန်းကန်နေကြခြင်းလည်း ရှိကြသည်။ မူးယစ်‌ဆေးစျေးကွက်ထဲတွင်သာမက မိသားစုအိမ်တွင်းနှင့် ရပ်ရွာအတွင်းတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြပုံများကို ယခုစာစောင်တွင် တင်ပြထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မူးယစ်ဆေးမူဝါဒ ဆွေးနွေးမှုများတွင် အမျိုးသမီးတို့၏ နေရာကို စဉ်းစားကြရာ၌ ပို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းလှပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှု နှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်နေရာများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အခရာကျပြီး ၎င်းတို့အရေးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး မူဝါဒများနှင့် ဆေးဝါးစျေးကွက်က ပြုသမျှနုရသည့် အဖြစ်ထက် ကျော်လွန် စဉ်းစားရန်လိုအပ်နေသည်။

ယခုစာစောင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးမူဝါဒများကို သုံးသပ်ရာတွင် ကျားမရေးရာ ဂျန်ဒါရှုထောင့်မှ ဆန်းစစ်မှုများကို ဖော်ပြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး (၂၀၁၈မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း) ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော  အမေးအဖြေများထဲမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားရာ မူးယစ်ဆေးသုံးသူ အမျိုးသမီးများ၊ ဘိန်းစိုက်တောင်သူအမျိုးသမီးများ၊ မူးယစ်ဆေး သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးနှင့်တကွ လိင်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပါဝင်နေသူ အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ ပါဝင်ကြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးများသည် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်များတွင် ဘဝရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ် ကြရသည်။ ထိုအမျိုးသမီးများသည် အသက်အရွယ်အစုံမှဖြစ်ကြပြီး အင်တာဗျူးများ ဆောင်ရွက် ခဲ့စဉ်က အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၇၂ နှစ်အထိ ပါဝင်သည်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ် အရပ်ဒေသအသီးသီးတွင်နေထိုင်ကြသော လူမျိုးစု နောက်ခံအစုံမှ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြပါသည်။