ANBI Public benefit organisation

*in Dutch

TNI staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Op deze pagina vindt u links naar alle gegevens die TNI moet publiceren om te voldoen aan de ANBI status. (lees meer over ANBI op de website van de Belastingdienst)

De meeste informatie is alleen in het Engels beschikbaar, dit is de voertaal binnen de organisatie.

ANBI formulier 2023hier

Naam: Stichting Transnational Institute

RISN/ fiscaal nummer: 3474082

ContactgegevensContact

BestuurssamenstellingBoard

BeleidsplanTNI Strategic plan 2021-2025

Beloningsbeleid: TNI is lid van branchevereniging voor internationale samenwerking Partos. Daarmee verplicht TNI zich te houden aan de Partos gedragscode, see: 3 Financiële standaarden
De salarissen bij TNI worden ingeschaald volgens CAO Welzijn 2019-2021, zie blz. 3 van 4.
TNI's hoogste salaris is geschaald als 12.e.
Het bestuur is onbezoldigd. 

DoelstellingMission & Vision

Verslag activiteitenAnnual Reports

Financiele verantwoordingFinances

 

Ideas into movement

Boost TNI's work

50 years. Hundreds of social struggles. Countless ideas turned into movement. 

Support us as we celebrate our 50th anniversary in 2024.

Make a donation