Gelecek Kamuda Kamu Hizmetlerinin Demokratik Mülkiyetine Doğru

Fecha de publicación:

Özelleştirmeye karşı direniş, değiştirme kudreti olan bir güce dönüştü: (yeniden) belediyeleştirme. (Yeniden) belediyeleştirme terimi, hizmetlerin yeniden kamu mülkiyetine alınması ve yeni kamu hizmetlerinin yaratılması anlamına geliyor. Son yıllarda, Ulusötesi Enstitü (Transnational Institute) ve ortak kuruluşlar, dünya çapında 58 ülkede 2.400’den fazla şehri kapsayan 1.400’den fazla başarılı (yeniden) belediyeleştirme örneği tespit etti.

Sobre gelecek kamuda

Tipo de publicación
Book

Ozeti buradan indir.

 

Burada bul Public Futures Global database.

Ancak elinizdeki yayın sadece sayılarla ilgilenmiyor. İklim felaketi, artan eşitsizlikler ve yükselen siyasi huzursuzluk karşısında kamu hizmetlerinin her zamankinden daha önemli olduğunu da gösteriyor. COVID-19 krizi, kemer sıkma politikalarının, sosyal güvenlikteki kesintilerin ve özelleştirilmiş sağlık sistemlerinin feci etkilerini acı bir şekilde ortaya koymakla kalmadı, kamu hizmetlerinin ve bu hizmetleri çalıştıran insanların gerçekten de sağlıklı ve dirençli toplumların temeli olduğunu gösterdi. Yıllarca süren özelleştirme ve kemer sıkma politikaları, demokratik denetimi ve bu temel [ilkeye] yeterli finansman aktarılmasını engellemiştir. Özelleştirmenin başarısızlıkları ortaya çıktıkça, 21. yüzyıl için kamu mülkiyetini yeniden tanımlamanın anahtar bir aracı olarak (yeniden) belediyeleştirmeyi seçen uluslararası bir hareket de giderek büyüyor.

Bu kitaptaki hikâyeler bizi yeni ülkelere götürüyor ve (yeniden) belediyeleştirme çabalarının ne denli çeşitlilik içerdiğini göstermek için yeni sektörlerle tanıştırıyor. Her (yeniden) belediyeleştirme örneğinin kendine özgü zorlukları var: Mısır’da atık yönetiminden Şili’de yeni kamu eczanelerine ve geniş bant internet geliştirerek iş sağlayan ve yaşam kalitesini artıran birçok ücra ABD belediyesine dek...
 
Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve yerel yönetimler, hep birlikte, demokratik kamu mülkiyetinin toplumun her düzeyine genişletilebilmesine ve iklimin farkında olan kamu hizmetleri için toplum öncülüğünde yeni yollar açılmasına dair yeni bir kalıp sunuyor.

Ideas en movimiento

Impulsa nuestra labor

Si deseas apoyar nuestro trabajo, considera realizar una donación. Nos comprometemos a que nuestra valiosa investigación esté accesible sin costo, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Si todas las personas que leen nuestro contenido realizan una donación de tan solo €12 podremos apoyar nuestro trabajo durante tres años.

Done Ahora